Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/28/2013 in all areas

 1. 57 points
  §1 Rejestracja 1. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na forum w przeciwnym wypadku wszystkie konta użytkownika będą zablokowane. W momencie, kiedy kilku użytkowników korzysta z jednego adresu IP możliwe są ustępstwa - sprawę trzeba niezwłocznie zgłosić do administracji. 2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu panującego na forum, ponieważ rejestracja jest równoznaczna z przeczytaniem oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 3. Wszystkie treści znajdujące się na stronie, są własnością Forum.Cs-Classic.pl. 4. Na forum obowiązują zasady Netykiety 5. Rejestrując się na forum jesteś zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail. 6. Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu, nie zwalnia Cię z przestrzegania go. 7. Korzystanie z forum jest dozwolone po skończeniu 16 roku życia. 8. Wszelkie kwestie, które nie zostały poruszone w regulaminie zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Administrację. §2 Profil (Konto na forum) 1. Używanie nicków powszechnie uważanych za wulgarne jest stanowczo zabronione a każdy użytkownik takiego konta będzie niezwłocznie banowany. 2. Zabronione jest współdzielenie kont z osobami trzecimi. 3. Zabronione jest sprzedawanie kont. 4. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych lub reklamowych. 5. Login nie może przedstawiać treści pornograficznych (lub podchodzących pod pornografię), rasistowskich, wulgarnych. Za nieprzestrzeganie tego podpunktu grozi ostrzeżenie. 6. Każdy użytkownik ma możliwość usunięcia/zablokowania swojego profilu, lecz operacja ta jest nieodwracalna. 7. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). §3 Zasady pisania 1. Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność. 2. Posty bezsensowne, powtarzające się, nie na temat lub nie wnoszące nic do dyskusji będą usuwane, a ich autor karany. 3. W swoich postach staraj się przekazać jak najwięcej informacji. 4. Kiedy cytujesz czyjąś wypowiedź, sprecyzuj tylko wybrane fragmenty. Cytowanie całej treści mija się z celem i jedynie utrudnia czytelność wiadomości. 5. Dodawanie obrazków jest dozwolone tylko w przypadku małej ilości lub gdy umiejscowione są one w załączniku. 6. Przed wysłaniem posta zawsze sprawdzaj jego poprawność gramatyczną i ortograficzną. Twój niepoprawny post może zostać źle zrozumiany. 7. Posty w tematach bezpośrednio łamiących regulamin są zabronione. Wszelkie posty typu : „Głupi temat, należy go zamknąć”, „zamknijcie już ten temat” będą karane. O wykroczeniach użytkowników, które zakłócają dyskusję, należy poinformować moderatorów forum, raportując dany post. (Warto też zapoznać się z z punktem 11 w §7. Warny [ Ostrzeżenia ] ) 8. Sprawy prywatne, dyskusje i spory miedzy użytkownikami zaleca się rozwiązywać używając opcji „wiadomość prywatna” pamiętając o zasadach kultury języka. 9. Propagowanie oszukiwania w każdej formie będzie bezwzględnie karane banem. 10. Odświeżanie starych tematów może mieć konsekwencję w postaci ostrzeżenia (warna). - tematy powyżej 2 tygodni. Nie tyczy się kategorii "GRY" i wszystkich działów w niej zawartych. 11. Nazwa tematu powinna być zatytułowana w sposób przejrzysty i adekwatnie do jego treści, zwłaszcza w dziale "Sprawy związane z siecią". 12. Zanim napiszesz jakiś temat z problemem, sprawdź czy nie znajduje się on już na forum. 13. Zakazane jest wypowiadania się w działach "Prośby o UB" oraz "AntiCheat" przez osoby, które nie zostaną oto poproszone. Wypowiadać mogą się tylko członkowie UbTeam lub osoba (najczęściej admin banujący), która została oto poproszona oraz autor tematu. 14. Skargi bez dowodów nie będą rozpatrywane, zostaną natomiast zamknięte. Dowodem w przypadku reklamy, obrazy/przekleństwa na czacie, itp. jest ScreenShot a w przypadku wspomagaczy jest demko. 15. Posty, które ograniczać się będą do wypowiedzi 'tak' lub 'nie' będą karane warnem - ku temu służy ankieta. 16. Zakazane jest pisania postów typu: "Neutral". 17. Wypowiadanie się we własnym podaniu jest zabronione. Podanie od razu zostaje wtedy odrzucone. 18. Podania na admina, moderatora, grafika, redaktora można składać tydzień po zamknięciu naszego ostatniego podania. 19. Wypowiedzi w podaniach na moderatorów, grafików, redaktorów, UbTeam, Gamer, adminów mają być rzetelnie uzasadnione. Rzetelnie uzasadniony post powinien zawierać 2 rzeczowe argumenty. 19. Zakazane jest reklamowanie innych for lub serwerów o podobnej tematyce. 20. Kolor czerwony jest TYLKO i wyłącznie dla Administracji forum. 21. Namawianie innych osób do sprawdzenia podania, kończy się jego odrzuceniem. 22. Zakazane jest wrzucanie linków referencyjnych na forum. 23. Tematy/Posty łamiące regulamin forum, zostaną niezwłocznie ukryte. 24. Zakazane jest nabijanie punktów reputacji (lajków) w bezsensownych postach, a także wzajemnego obdarowywania się. 25. Zakazane jest plagiatowanie, kopiowanie, przywłaszczanie sobie czyjeś pracy i umieszczania jej na forum bez zgody autora. 26. Zakazane jest pisanie tzw "Double Post", by dodać nową treść, użyj opcji "Edytuj". 27. Dozwolone jest używanie słów ogólnie uznawanych za wulgarne tylko wtedy gdy wpisujemy tytuł (np: Piosenki, Filmu, Książki) lub gdy podajemy dany cytat lub tekst, lecz nie można tego nadużywać. 28. Jeżeli zgadzasz się z czyjąś opinią, zostaw jej reputację. Pisanie postów, które sprowadzają się do potwierdzenia tego co pisze wcześniejsza osoba jest zabronione. W przypadku niezastosowania się do tego punktu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenie. 29. Zabronione jest udostępnianie rozmów prywatnych bez zgody dwóch stron, chyba że służyć one będą zgłoszeniu danego zachowania, łamiącego regulamin. §4 Avatar, podpis, sygnaturka, status 1. Zabrania się ustawiania obrazków niezgodnych z prawem RP, a w szczególności obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia, godzących w czyjąś własność. 2. Avatar, podpis, sygnatura nie mogą być obraźliwe, prowokacyjne, zawierać żadnych obrazków, przeszkadzających w ogólnym przeglądaniu forum (mianowicie jaskrawe kolory, pulsacje, itp.). 3. Promowanie w sygnaturze bądź avatarze adresów do stron pornograficznych lub innych godzących w przyjęte zasady netykiety jest zabronione. 4. W sygnaturze umieszczamy tylko trzy obrazki. Treść sygnatury nie powinna przekraczać 10 linijek. 5. Avatar, podpis, sygnaturka, status nie może zawierać żadnych treści reklamujących. 6. Zabrania się używania prywatnych avatarów danego użytkownika forum bez jego zgody. §5 Moderatorzy 1. Moderator zobowiązany jest do ukrywania treści łamiących regulamin. 2. Moderator zobowiązany jest do zachowania kultury słowa niezależnie od zdarzenia. 3. Moderator powinien być obiektywny. 4. Moderator nie może wykorzystywać swojej pozycji do usuwania postów świadczących na jego niekorzyść-złamanie tego podpunktu grozi natychmiastowym odebraniem rangi. 5. Moderator nie może nadużywać swoich przywilejów do nabijania postów lub zdobywania reputacji, itd. - Tyczy się to każdego użytkownika forum, mającego dostęp do moderacji danego działu. 6. Moderator zobowiązany jest do zamykania tematów łamiących regulamin lub takich, które mogą prowadzić do kłótni. 7. Moderator zobowiązany jest do sprawdzenia każdego zgłoszonego raportu przez użytkownika forum. 8. Powyższe zasady tyczą się KAŻDEJ osoby mającej uprawnienia moderacji danego działu. §6 ShoutBox 1. ShoutBox jest wizytówką forum, dlatego obowiązują na nim wszelkie zasady kultury i pisowni podobnie jak na całym forum. (Patrz. pkt 13 §6) 2. Zaśmiecanie nielogicznymi, nie wnoszącymi nic do ogólnej dyskusji wypowiedziami będzie surowo karane - tyczy się to także wysyłania emotek. 3. Zakaz wyzywania innych osób. 4. Zakaz umieszczania linków reklamujących, a także linków reklamujących jakieś podanie, prośbę o UB, skargi, temat z przywitaniem/pożegnaniem/Q&A. 5. Każda prośba typu "daj mi rangę" itp. na ShoutBoxie będzie karana ostrzeżeniem. 6. Administracja forum (administratorzy i moderatorzy) ma prawo ukarać użytkownika ostrzeżeniem za łamanie postanowień dotyczących ShoutBox'a 7. Sprawy prywatne wyjaśniamy na innych komunikatorach lub PW (Prywatna Wiadomość). 8. Staraj się pisać w jednej wiadomości. 9. Utrudnianie rozmowy, przeszkadzanie w niej, a także prowokowanie do kłótni lub sama kłótnia skończy się banem. 10. Nadużywanie emotek jest zakazane. 11. Zakaz dodawania emotek innych niż te, które są dostępne na naszym forum. 12. Używanie mocnych wulgaryzmów dozwolone jest tylko po godzinie 22:00 każdego dnia, aż do 6:00. 13. Bany nadawane przez moderatorów/administratorów są permanentne. 14. Właściciel forum zastrzega sobie prawo do zbanowania danej osoby permanentnie jeżeli uzna, że działa ona na niekorzyść forum lub tzn "sieci serwerów". 15. Nabijanie postów jest zakazane i grozi banem, a także usunięcie. 16. Na ShoutBox powinna panować luźna atmosfera, ale powinno pamiętać się, że jest to narzędzie dostępne dla każdego użytkownika, a więc zabronione jest łamanie jakichkolwiek punktu 1 w "§3 Zasady pisania". §7. Warny [ Ostrzeżenia ] 1. Za złamanie któregokolwiek punktu regulaminu użytkownik zostaje(lub może zostać) ukarany ostrzeżeniem. 2. Zakazane jest dawanie ostrzeżeń poprzez osobę pełniąca niższa rangę, osobom pełniącym wyższą. 3. Każda osoba pełniąca funkcje od admina wzwyż ma obowiązek odrobienia otrzymanego ostrzeżenia w czasie nie dłuższym niż okres dwóch tygodni, od rangi opiekun wzwyż czas ten wynosi: 7 Dni. W innym przypadku osoba traci pełnioną funkcje/range. 4. Każdego warna [ Ostrzeżenie ] można odpracować. -> Link 5. Jeżeli ostrzeżenie ma dłużej niż miesiąc lub znajduje się w dziale "Archiwum" (tyczy się tylko przeniesienia przez Administratora), osoba nie ma prawa odwołać się od niego. 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od warna. Aby to zrobić musi napisać do Właściciela forum na PW (Prywatna wiadomość) 7. Każda osoba posiadająca minimum 3 warny, otrzyma "Spammera", który blokuje jej dostęp do forum. 8. Każda osoba posiadająca minimum 6 warnów, otrzymuje bana na forum bez możliwości odrobienia go. Tworzenie multikont skończy się banem (patrz. "Rejestracja"->pkt.1) 9. Warn werbalny służy do informowania użytkownika o złamaniu regulaminu, nie ma on żadnej wartości. Nie trzeba go odpracowywać. 10. Każde pozytywne działanie na korzyść forum może być nagradzane usunięciem warna przez właściciela. (To właściciel forum decyduje czy chce usunąć warna, a więc proszenie na PW będzie ignorowane) 11. Zabronione jest nagradzanie reakcją postów, które łamią regulamin: Pierwsza sytuacja - warn werbalny (wartość 0) i usunięcie 10 punktów reputacji osobie, która te reakcję nadała Druga sytuacja - warn werbalny (wartość 0) i usunięcie 20 punktów reputacji osobie, która te reakcję nadała Trzecia sytuacja - warn o wartości 1 (lub więcej) oraz usunięcie 10% punktów reputacji osobie, która te reakcję nadała Punkt ten ma za zadanie zmniejszyć ilość śmieszków i prowokatorów, którzy za wszelką cenę chcą zaimponować osobom, łamiąc regulamin. §8. Polityka prywatności oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych 1. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. 2. Dane zbierane podczas rejestracji Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. 3. Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 4. Więcej na temat polityki prywatności znajdziesz na "Polityka prywatności". 5. Wszelkie dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu niezbędnym do korzystania i działania z Forum przez użytkowników. Podstawą do przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika na założenie konta i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”))), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: tworzenia kopii zapasowych, archiwalnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum. 6. Dane Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: OVH.pl Sp. z o.o., Swobodna 1, 50-088 Wrocław) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 7. Użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, usunięcia swojego konta, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych lub ich łączenia z innym kontem, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do odpowiednich organów dotyczącego nieumiejętnego przetwarzania danych osobowych. 8. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na Forum. 9. Na forum maile czasowe są zakazane. §9. Administracja forum 1. Właściciel, Administrator forum ma prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego postu, który łamie regulamin. 2. Decyzja właściciela jest ostateczna i nie podlega dyskusji. 3. Właściciel forum ma prawo ostrzec lub usunąć post, nawet jeżeli nie łamie on wyżej wymienionych zasad. 4. Administracja forum opiekuje się forum i ma za zadanie utrzymać na nim porządek. 5. W przypadku gdy dana osoba ma jakieś zastrzeżenia co do działań, które wykonuje administracja forum, ma prawo napisać skargę i zostanie ona sprawdzona przez Właściciela forum. Krytykowanie działań administracji w innych miejscach jest zakazane. 6. Właściciel forum zastrzega sobie prawo do zablokowania danego konta jeżeli uzna je za niestosowne - tyczy się to też banowania osób, które działają na niekorzyść sieci. 7. Właściciel forum oraz jego administracja nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Copyright by -_- & Krypton dla Cs-Classic.pl. Zakaz kopiowania Administrator zastrzega sobie prawo do edycji niniejszego regulaminu w każdym momencie.
 2. 47 points
  Nick na forum: Kasiaaa Wiek: 18 Staż na Forum: Użytkownik od 18 czerwca 2015, Czas na forum 109d 16h ~~ Znajomość Regulaminów: Dobra/ Bardzo dobra, nie znam każdego podpunktu idealnie na pamięć, ale treść znam dobrze. Regulaminy Serwerów znam dobrze, cs:go znam dobrze, 1.6 pokrótce. Czas jaki możesz poświecić na forum: Jestem tu o różnych porach, potrafię zajrzeć tu o 4, 6, później zazwyczaj jestem od 12 do 23, więc można powiedzieć, że jestem cały czas. A czas to chyba od 2h wzwyż. Znajomość funkcji Moderatora: Jestem aktualnie na forum Grafikiem i Opiekunem 2 Serwerów (mały edit aktualnie tylko zastępcą na Surf'ie), w dziale graficznym mam dostęp do większej moderacji niż jako opiekun, więc nie powinno być problemu z tym. Dlaczego ty?(Kilka argumentów): Jestem osobą miłą, nie tworzącą konfliktów (mam nadzieję), na forum spędzam dużo czasu, widać to np. na sb, w działach serwerów nie tylko którymi sie opiekuję. Trudno mi jest coś o sobie powiedzieć, na forum jestem widoczna, każdy powinien wiedzieć kim jestem lub chociaż kojarzyć. Potrafie dogadać sie z każdym, nie lubie "owijać w bawełnę", ale to jedynie na pw. Jestem osobą spokojną co można też zauważyć w moich wypowiedziach. Staram się wszystko "ładnie" argumentować, nie prowokować lub nawet załagadzać niektóre konflikty np. na sb. Masz jakieś pomysły na rozwój sieci?: Pomysłów jest mnóstwo, tylko czasami jest problem z wprowadzeniem ich np. na forum, bo wiekszości sie to nie podoba. Ale, przechodząc do sedna, Zaczynając od forum: - Pousuwać działy w których aktywność jest zerowa - Lub zastąpić je innymi nowymi działami - Jak to już Queen zaczęła, dalej rozkręcać działy : -Konkursy do tego: -Media Jest tego dużo wymieniać i wymieniać... Wymagania: Co najmniej 30 dni spędzonych na froum + Przynajmniej 500 postów napisanych na forum + Konto na forum powyżej 6 miesięcy + Ukończenie 18 lat + Chęć pomagania innym użytkownikom + Czyste konto (Brak warnów) + (nigdy nie otrzymałam warna) Osoba kandydująca na stanowisko moderatora musi być rozpoznawana na forum + (mam nadzieję, że w dobrze) Dobra znajomość regulaminów forum + Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji +
 3. 42 points
 4. 37 points
  Wita was Pani mikołajka, tak mam czapkę :D
 5. 37 points
  Nick na Forum: Omega Wiek: 20 Staż na Forum: Użytkownik od 08 sie 2014 Znajomość Regulaminów: W tym punkcie napisze bardzo krótko. Znajomość Regulaminów – Bardzo Dobra. Wiadomo, że czasami można zapomnieć jakiegoś podpunktu, lecz mamy szybki dostęp do regulaminów. ( Również można spojrzeć na moje warny – ostrzeżenia). Czas jaki możesz poświecić na Forum: Każdy wie, że na Forum przesiaduje bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Dziennie myślę, że nawet do 5 godzin. Z resztą jeżeli pamiętacie jak było z moją aktywnością za czasów Global Moderatora to tu będzie tak samo. Jako iż nie uczęszczam już do szkoły ani do pracy to jestem prawie z samego rana. Czasami zdarza mi się wchodzić w nocy. Minimalnie 4 godziny dziennie. Znajomość funkcji Moderatora: Na Forum Cs-Classic pełniłem długo funkcje Moderatora, jak i Global Moderatora. Jak już niektórzy wiedzą stawiam od dawna serwery Metina i oczywiście przy tym od razu dołączam fora, na których zostaje z miejsca administratorem/moderatorem. Moderowanie Forum to mój świat, który opanowałem do perfekcji. Znajomość funkcji Moderatora na poziomie bardzo dobrym. Dlaczego ty?(Kilka argumentów): "Dlaczego ja", to jest chyba najtrudniejsze z wymaganych podpunktow. Wydaje mi sie, ze bede dobrym kandydatem na moderatora z racji tego, ze jestem aktywnym uzytkownikiem forum, ktory udziela sie w wielu tematach (czego samym potwierdzeniem moze byc dzial propozycji -niejednokrotnie proponowalem rozne zmianty dot. forum- jak rowniez dzial metin 2 w ktorym przeprowadzalem rozne prezentacje serwerow i mam zamiar robić to nadal).Odnosnie prezentacji, a wlasnie! Przypomnial mi sie jeszcze jeden powod, chociazby eventy ts'owe, w ktorych biore udzial, nie tylko jako uczestnik, ale w wiekszosci jako sam organizator lub osoba pomagajaca. Co potwierdza nie tylko moja aktywnosc na forum, jak rowniez chec pomocy uzytkownikom.Jestem spokojnym i opanowanym userem forum, nie wdaje sie w konfilikty, a czesciej staram sie je ochladzac, tak zeby na forum panowal spokoj. Jak mozecie zauwazyc, jestem promotorem sieci i zobligowalem sie do promocji cs-classic, lecz dla mnie to za malo, chcialbym rowniez pomoc w prowadzeniu forum, jak to robilem rok wczesniej. Jako moderator i global moderator nie bylo ze mna problemow, swoje obowiazki wykonywalem konsekwentie i nie zmienilem przyzwyczajen - wciaz to robie. Masz jakieś pomysły na rozwój sieci?: Szersza reklama serwerów Cs:Go oraz CS 1.6 ( Wykupienie Banerów czy coś w tym stylu ). Myślałem też jak by zareklamować Forum aby zwiększył się na nim ruch ale chyba niestety nie ma takiego sposobu. Odświeżenie grafiki lub dodanie nowej w " Ogłoszeniach " ( nie musimy dodawać nowej jeżeli nie ma takiej potrzeby ale odświeżyć można by było ) Można by zorganizować konkurs w dziale grafiki żeby nasi graficy uaktywnili się i zrobili jakieś ciekawe prace dla CSC. W Top donatorzy usunąc linie pionową a zamiast niej wstawić linie pozioma która będzie ładnie oddzielać . Moim zdaniem o wiele lepiej będzie tak wyglądać niż z linią pionową która nic nie robi. Oczywiśćie linia pod kolor Forum ( Tabelek ). Przykład podawałem w moim temacie z propozycjami Znajdziesz nas na " FB " i tu można dodać rónież odnosnik do kanału na YT. ( Jeżeli nie wiecie o co chodzi to prosze -> https://scr.hu/PAVJYn ) Znajduje się to na stronie głównej czyli Cs-Classic.pl Po kliknięciu w " Serwery " na stronie głownej przenosi nas na strone na któej są wypisane serwery tylko i wyłącznie 1.6 ( http://forum.cs-classic.pl/forum/5-serwery-cs-classic/)więc można by dodać wszystkie serwery cs:go + serwer głosowy TeamSpeak 3 Reaktywować elite Sieci która byłaby prowadzona przez administracje forum lub osoby wybrane przez własciciela . ( Tylko jak już będzie to robione to żeby osoby które głosują podawali porządne powody dlaczego akurat ta osoba ma zostać wyróżniona. ) Zamówienie stylu na forum specjalnie pod " Cs-Classic " ( wiadomo że to kosztuje lecz można zrobić kilka zbiórek na ten cel i jestem pewien że jakaś kwota się uzbiera ) Usunięcie starego banera na TS3 i dodanie nowego ( aktualnego ) - https://scr.hu/dA0Z31 Z prawej strony Forum dodać zakładke " Aktualnie trwające konkursy " Jeżeli mogę posłuże się szybkim przykładem z mpc. https://scr.hu/eNk8vj Po kliknięciu na obrazek przkierowuje nas do głównego tematu z konkursem. Do rangi VIP dodać gwiazdki ( przykład - gwizadki obok rangi właściciela oraz administratora ).Może więcej osób by zakupiło takiego vipa? Wykupić bota muzycznego i dodać go do Poczekalni ( można zrobić zbiórke ). Tak wiem że posiadamy osoby które są Didżejami lecz oni nie będą grać 24H. Nasi DJ powinni zacząć organizować jakieś audycje,eventy związane z muzyką a nie tylko i wyłącznie puszczać muzyke. Zmienić kolor na niebieski ( pod forum ) https://scr.hu/B0Ajal. Pisałem o tym kiedyś ale nie wiem co z tym dalej się działo. Niektóre serwery nie posiadają zastępcy opiekuna. Można by zrobić jakieś rekrutacje. Pomoc zawsze się przyda. Jak już wiecie od niedawna zaczeliśmy działać w sprawie Kanału na YT więc można by do górnego pasku ( nawigacyjnego ) dodać odnośnik do " YouTube" Znaleźć lub zrobić rekrutacje na administratora grupy steam. Trzeba znaleźć aktywnych ludzi którzy systematycznie będa zajmmować się grupą. Posiadamy tam 950 członków więc myślę że warto się tym zająć. Gdy już znajdą się osoby na tą posadę zrobić z dwa konkursy które będą reaktywować grupę steam. Ostatnio gdy przeglądałem forum wpadłem na ten temat stworzony przez Besi http://forum.cs-classic.pl/topic/38495-konkurs-reaktywacja-steam/ Moim zdaniem trzeba zacząc organizować eventy również na naszym fanpejdżu. Można zacząć od zwykłych losowań na Vipy a dalej jak już się to wszystko rozkręci można pomyśleć o troche większych nagrodach. Może opisze jak wyglądają takie mini konkursy? Aby wziąc udział w konkursie musisz: - Lubić FanPage - Zalajkować ten post - Udostępnić post na swojej tablicy - Oraz napisać komentarz dlaczego akurat ty masz wygrać? Kiedyś zrobiłem razem z Karolem taki mini konkurs i aktywność nie była zła. Myślę że można coś z tym pokombinować aby rozruszać ruch na grupie. Dodanie Rangi Prezenter - Osoba która zajmuje się audycjami na serwerze głosowym TS3 Wzór w zmianie nicku - " Czemu chcesz zmienić nick? :" Ja bym to usunął ponieważ zdaje mi się że nikogo nie obchodzi czemu dana osoba zmienia nick. Ma prawo i tyle. Usunięcie działu Minecraft a zamiast niego dodać " World Of Tanks " Minecraft ma zerową aktywność więc można dodać na próbę nowy dział. Oczywiście wpierw muszą się znaleźć osoby które będą systematycznie prowadzić dział. Poddziały: - Ogólnie o WoT - Poradniki - Media - Aktualizacje - Pytania i Problemy Ukryć działy które mają zerową aktywność. - Kuchnia - Ważne Romzowy Dodam że ostatnio została zaakceptowana moja propozycja odnośnie stworzenia kanału na YT w celu ogólnego rozwoju sieci. Odsyłam do głównego tematu - http://forum.cs-classic.pl/topic/47973-youtube-eventy-ts3-i-nie-tylko/ Na ten czas to na razie wszystko. Gdy przyjdzie mi jakaś propozycja do głowy to standardowo udostępnię ją w dziale " Propozycje " Większość moich poprzednich propozycji została już rozpatrzona a było ich na prawdę dużo. Cud że znalazłem coś jeszcze na te podanie. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego podania. Pozdrawiam Mateusz. Co najmniej 30 dni spędzonych na froum + Przynajmniej 500 postów napisanych na forum + Konto na forum powyżej 6 miesięcy + Ukończenie 18 lat + Chęć pomagania innym użytkownikom + Czyste konto (Brak warnów) + Osoba kandydująca na stanowisko moderatora musi być rozpoznawana na forum + Dobra znajomość regulaminów forum + Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji + Omєga * Kardzio - co do pijalni to odsylam cie do wujosa bo to są tylko żarty Z makinem to jako ty jedyny wkrete zalapales Moda mam? Tylko gdzie? A co do wakacji siedzę na Majorce w Afryce Sily na mpc jako mód? Przeciez to podania o pomoc do priv mt2 a nie mpc xd Odpowiedz pisana z Tel I nie myl metina z siecią serwerów cs glhf Dziękuje. :klania:
 6. 36 points
  Nick na forum: polaczekkkkkkkkkk Wiek:22 Staż na Forum: Ponad 3 lata Znajomość Regulaminów: Regulamin forum znany. Regulaminy serwerów również znane. Jeśli jednak mam wątpliwości zawsze mogę sięgnąć do , któregoś z nich. Czas jaki możesz poświecić na forum: Taki sam jak na UBT. Jednak z powodu trwających wakacji zamierzam jak najszybciej znaleźć prac, co może spowodować niedostępność w niektórych godzinach. Znajomość funkcji Moderatora: Moderatorem nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że nie sprawiło by mi to większej trudności nauczenie się tej funkcji. Moderowałem jako opiekun dział serwera FFa, jak również moderuje obecnie dział UBT. Dlaczego ty?(Kilka argumentów): - Jestem osobą rozpoznawalną na forum jak również szanowaną i lubianą - Znam dobrze zasady ortografii i interpunkcji - Staram się patrzeć na wszystko obiektywnie i nie być stronniczy - Brak moderatora na forum - Jestem zrównoważony emocjonalnie - Postaram się godnie zastąpić Pawła ;) Masz jakieś pomysły na rozwój sieci?: Tak na szybko to ciężko. Często udzielam się w dziale z propozycjami, więc gdy wpadnie mi pomysł do głowy to dziele się z nim :)
 7. 36 points
  Temat służy opisaniu rang wyższych, czyli: Moderator, UBTeaM, Grafik, Redaktor oraz rang premium: Donator, Stały Bywalec, VIP __________________________________________________________________________________________________________ Moderator: Osoba, która pilnuje porządku na forum, pomaga użytkownikom, zamyka przestarzałe tematy, nadaje ostrzeżenia użytkownikom, którzy łamią regulamin, ukrywa bezsensowne, łamiące regulamin posty, oraz zamyka tematy, które prowadzą do kłótni. Obowiązki moderatora: - Sprawdzanie raportów zgłoszonych na forum. - Pomoc użytkownikom forum, w miarę swoich możliwości. - Ukrywanie bezsensownych, łamiących regulamin postów. - Ukrywanie tematów, które prowadzą do kłótni. - Zamykanie tematów, które prowadzą do kłótni. - Zamykanie tematów nieaktywnych przez 14 dni w wyznaczonych działach. - Zamykanie podań na admina, gdy gracz, który złożył podanie nie spełnia wymagań. - Nadawanie ostrzeżeń w tematach / postach, które łamią regulamin. - Nadawanie blokad na ShoutBoxie, gdy użytkownik łamie regulamin. - Moderator powinien być obiektywny i każdego użytkownika traktować tak samo. Wymagania na Moderatora: *Co najmniej 30 dni spędzonych na forum *Przynajmniej 500 postów napisanych na forum *Konto na forum powyżej 6 miesięcy *Ukończenie 18 lat *Chęć pomagania innym użytkownikom *Czyste konto (Brak warnów) *Osoba kandydująca na stanowisko moderatora musi być rozpoznawana na forum *Dobra znajomość regulaminów forum *Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji __________________________________________________________________________________________________________ UBTeaM: Osoba, która zajmuje się sprawdzaniem screenshotów, sprawdzaniem zgłoszeń cziterów, banowaniem, oraz odbanowywaniem. Obowiązki UBTeaM: - Rozpatrywanie ScreenShotów wstawionych przez graczy w dziale: Prośby o UB - Rozpatrywanie zgłoszeń cheaterów. - Ścisłe trzymanie się regulaminu działu Prośby o UB, czyli jeśli gracz założy prośbę o ub z idiotycznym tytułem tematu, nie dajemy ub, tylko dajemy " Złamanie regulaminu" - Jeśli zgłoszony został admin, UBTeaM ma obowiązek poinformowac opiekuna serwera o zgłoszeniu w celu zawieszenia admina. - Rozpatrywanie zgłoszeń, screenshotów w ciągu 24h - Pomoc użytkownikom naszego forum. Wymagania na UBTeaM: *Co najmniej 5 dni spędzonych na forum *Przynajmniej 100 postów napisanych na forum *Konto na forum powyżej 3 miesięcy *Chęć pomagania innym użytkownikom *Czyste konto (Brak warnów) *Dobra znajomość regulaminów forum *Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji *Umiejętność obsługiwania się amxbans (nie jest aż tak ważna) __________________________________________________________________________________________________________ Grafik: Osoba, która pilnuje porządku w kategorii Grafika, wykonuje zlecenia. Obowiązki Grafika: - Wykonywanie zleceń na forum w kategorii "Grafika". - Wykonywanie zleceń opiekunów na rzecz serwera / sieci ( W miarę swoich możliwości ) - Udzielanie pomocy użytkownikom. - Zamykanie zleceń, które nie spełniają wymagań, czyli osoba składająca zlecenia ma warna = niewykonanie pracy. - Zamykanie zleceń, które nie zostały wykonane w ciągu 7 dni. - Pomoc użytkownikom naszego forum. Wymagania na Grafika: *Co najmniej 7 dni spędzonych na forum *Przynajmniej 50 postów napisanych na forum *Konto na forum powyżej 2 miesięcy *Ukończone 14 lat *Chęć pomagania innym użytkownikom *Czyste konto (Brak warnów) *Dodawanie różnych materiałów graficznych *Dobra znajomość regulaminu forum *Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji *Estetycznie wykonywane prace __________________________________________________________________________________________________________ Redaktor: Osoba, która zajmuje się prowadzeniem Kącika Redaktorskiego na forum. Obowiązki Redaktora: - Pisanie wywiadów, recenzji, wiadomości ze świata. - Zamykanie tematów po 14 dniach nieaktywności w dziale, którym się zajmujemy (z wyjątkiem recenzji). - Dbanie o porządek w kąciku redaktorskim. - Udzielanie się, jak i duża dyspozycyjność. - Zachowanie ortografii i interpunkcji w wypowiedziach. - Czynny udział w życiu forum. Wymagania na Redaktora: *Co najmniej 2 dni spędzonych na forum *Przynajmniej 40 postów napisanych na forum *Konto na forum powyżej miesiąca *Chęć pomagania innym użytkownikom *Czyste konto (Brak warnów) *Dobra znajomość regulaminów forum *Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji *Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku __________________________________________________________________________________________________________ RANGI PREMIUM __________________________________________________________________________________________________________ DONATOR Ranga stworzona dla osób, które dobrowolnie wpłacają pieniądze na sieć w różnego rodzaju zbiórkach, itd. Przywileje: - Posiada unikalny kolor; - Traci wszystkie warny podczas dodania rangi; - Może raz na 2 miesiące zmienić nazwę na forum; - Może edytować własne wpisy na Shoutbox; - Może rozdać więcej punktów reputacji; - Może składać zlecenie 3 razy w ciągu tygodnia; - Może ustawić tło i inne elementy w swoim profilu; - Skrzynka pocztowa może pomieścić do 300 wiadomości; - Może otwierać i zamykać swoje tematy; - Może raz na miesiąc odpracować jednego swojego warna (ostrzeżenie) bezpłatnie; - Może wstawić avatar i sygnaturę o większym rozmiarze; - Może wrzucić więcej plików na forum, a także ich rozmiar może być większy. __________________________________________________________________________________________________________ Stały bywalec Ranga nadawana każdemu użytkownikowi, który wbije 800 postów na forum. Przywileje: - Może ustawić tło w profilu; - Skrzynka pocztowa może pomieścić do 50 wiadomości; - Może wrzucić więcej plików na forum, a także ich rozmiar może być większy; - Rozmiar avatara i sygnaturki jest 2 razy większy; - Może edytować własne wpisy na Shoutbox; - Może rozdać więcej punktów reputacji; - Może składać zlecenie dwa razy w ciągu tygodnia; - Posiada unikalny kolor. __________________________________________________________________________________________________________ VIP Ranga możliwa do zakupu przez użytkowników forum. Przywileje: -Unikalny obrazek rangi oraz podświetlenie; - Skrzynka pocztowa która może pomieścić 500 wiadomości; - Może zmienić nick raz w ciągu miesiąca; - Rozmiar avatara i sygnaturki jest 2 razy większy od Donatora - Może wrzucić pliki o rozmiarze nawet do 50mb; - Może rozdać aż 35 punktów reputacji w ciągu dnia; - Może podbić 5 tematów dziennie (codziennie lub 12 godzin po ostatnim poście); - Może dowolnie edytować swój profil; - Może otwierać i zamykać swoje tematy; - Może edytować i usuwać swoje posty na SB; - Skrócony czas pomiędzy wysyłaniem postów na forum; - Może stworzyć klub (musi zostać zaakceptowany przez Właściciela forum); __________________________________________________________________________________________________________
 8. 35 points
  Po 3 dniach zmartwychwstał... Chciałbym poinformować, że aktualizacja przebiegła pomyślnie i proszę mi wybaczyć za to ile to trwało, lecz baza była tak duża, iż nie mogłem sobie z nią na początku poradzić, nawet przy pomocy pracowników IPS, którzy starali się pomóc, lecz też pewnych rzeczy nie byliśmy w stanie ominąć i na szczęście teraz udało mi się wszystko ogarnąć. Ważna informacja, W IPS nie ma czegoś takiego jak podział na nazwę użytkownika / login(ten dostępny z ipb) i ze względu na to, iż łatwiejsze było ustawienie każdemu loginu (obędzie się bez komentarzy w stylu "Nie mogę się zalogować, korzystając ze starego loginu") i od teraz każdy proszony jest o logowanie się wcześniejszym loginem i zaznaczam, że każdy będzie miał przez tydzień prawo do zmiany nicku, lecz wiązać się to będzie także ze zmianą loginu, a więc proszę się dokładnie zastanowić nad tym, jaki dokładnie nick wybierzemy. W IPS 4 został poprawiony też system "Przyjaciół" i także poprzednie Wasze ustawienia zostały zresetowane, a tutaj informacja o tym Co ważne, IPS 4 jest dość rozbudowane i ułatwia nam także korzystanie z telefonów, ponieważ forum ustawia się także pod nie, a dodatkowo ważnym elementem jest to, że dodawanie zdjęć w załączniku przebiega sprawniej niż w IHost, a więc teraz już całkowicie będziemy wymagać obsługi tegoż oto dodatku na forum. (Jest to dość proste i nie wymaga jakieś super wiedzy, bo ogranicza się do wybrania danego pliku i załączenia go w załączniku, co pozwoli nam potem na dodanie obrazka w dowolnym miejscu tematu/posta). Co jeszcze? No na pewno ciekawi Was czemu jest tak pusto. Chciałbym poinformować, że wszelkie modyfikacje (jak i styl w późniejszym czasie), są stale dodawane, ale najpierw muszę zająć się tym co najważniejsze, mianowicie samym forum i ustawieniem go poprawnie. Mam nadzieję, że ta zmiana przypadnie Wam do gustu, bo od teraz forum pozwala nam na więcej i ułatwia życie zwykłym użytkowników, a także mi na wielu płaszczyznach. Błędy znalezione na forum proszę zgłaszać na PW. Dodatkowo proszę nie przyzwyczajać się do aktualnego wyglądu forum, ponieważ pracujemy nad nowym stylem, który dodam na dole.
 9. 35 points
  Nick na forum: Rias Wiek: 17 lat Staż na Forum: konto od 22.01.2013; czas spędzony na forum: 67 dni Znajomość Regulaminów: dobra. W razie potrzeby, potrafię szybko odnaleźć odpowiedni punkt do danego przewinienia. Czas jaki możesz poświecić na forum: Forum mam włączone cały czas w tle i średnio co pół godziny sprawdzam co nowego. Myślę, że 3 godziny dziennie nie są dla mnie wyzwaniem. Znajomość funkcji Moderatora: Posiadam spore doświadczenie, gdyż pełniłem takową funkcję na innych forach o podobnej tematyce. Ponadto posiadałem i posiadam rangę, która ma możliwość moderacji danych działów i nigdy nie sprawiało mi to problemów. Dlaczego ty?(Kilka argumentów): Niektórzy mogą pamiętać, że nie pierwszy raz aplikuję na to stanowisko, ale widocznie nie było mi to póki co przeznaczone. Jestem jedną z najdłużej siedzących na tej sieci osobą i wciąż aktywną. Od dawna, staram się jak tylko mogę pomagać administracji w znajdowaniu na forum treści, która narusza w jakiś sposób regulamin, bądź jest niedopracowana (literówki, nieczytelne tematy/posty). Gdy piszę, staram się nie popełniać błędów i w wypowiedziach poza Shoutboxem zawsze używać polskich czcionek. Jestem osobą raczej kulturalną i zawsze zachowuję kulturę w swojej wypowiedzi. Nie prowadzę konfliktów i każdorazowo, gdy jakiś widzę, próbuję go załagodzić. Uważam, że można ze mną normalnie porozmawiać i w prawie każdej kwestii dogadać. Obiektywnie podchodzę do każdego i każdej sytuacji. Masz jakieś pomysły na rozwój sieci?: Jest kilka rzeczy na CSC, które można poprawić. 1. Strona Główna Całkowicie nie pasuje do reszty forum. Dawno już został zmieniony styl graficzny forum, ale nie wiem czemu Główna nadal została szaro-biała. Ponadto znów trzeba poprawić jej zawartość, ale to już mały szkopuł. Kolejna sprawa: Partnerzy - od dawna nie ma już na forum radia, a banner wciąż ich reklamuje. Następnie: Serwery - przydałaby się jakaś podstrona z listą wszystkich serwerów CSC, bo aktualnie przenosi nas na stronę serwerów 1.6. 2. Forum W działach serwerów cs:go Surf i NDM nie ma odnośników do GoTV i Sourcebansa. Do działu TS3 przydałoby się dodać informacje o opiekunach (jak w działąch 1.6 i GO). Założę się, że jest gro osób, które nie wiedzą, że Pynia to opiekun TS3. Nieużywana opcja: wydarzenia w kalendarzu. Ostatnio coś tu było odnotowane w pierwszym tygodniu maja. Zbędna komórka, którą można zastąpić czymś ciekawszym. W edycji profilu, jest opcja "Na jakim serwerze gram" - brakujące serwery: NDM, 1vs1; za FFA, Aim/AWP. Do komórki "Skróty" Dodałbym odnośnik do screenshotów i sourcebansa. Nie rozumiem także tego dziwnego zabiegu Wygląda to co najmniej dziwnie (top5, top10 i znowu top5). Trzymajmy się jednego, albo top5, albo top10.
 10. 34 points
  Imię: Damian Nick: Damian? NL/PL Wiek: 31 Ile czasu dziennie możesz poświęcić serwerowi: 2h, nie dam wiecej :/ Staż na serwerze:gram od okolo pol roku STEAM: mam Znajomość AMXX (1-10): 9 Znajomość FTP(wgrywanie map , pluginów [1-10]): 7 Czy miałeś na innej sieci [email protected] lub [email protected](podaj nazwy, bez linków): nie Czy pełnisz lub pełniłeś jakąś funkcję na naszej sieci?: admin 1.6 i TS , Global Moderator , Opiekun FFA i Serwera Mixowego Dlaczego akurat Ty: Siema! Po mojej przerwie na CS:Go wrocilem i gram na ODD2 . Kiedys gralem na FFA tylko gdzie doszlem do funkcji opiekuna. To byly dla mnie piekne czasy . Pozniej moja praca juz nie pozwolila mi na kontynuowanie dalszej pracy.Shadow godnie zajal moje miejsce :) Dzis chcialbym sprawdzic sie ponownie . Mam glowe pelne pomyslow , chcalbym je zrealizowac . Nie wiem czy dacie mi szanse , ale chcialbym to sprawdzic teraz. Chcialbbym zeby serwer byl znow na Topie w PL i bede staral sie zrobic wszystko zeby tak bylo. Nie chce wypisywac powodow bo wiekszosc pomyslow i tak bedziemy je omawiac razem :)
 11. 33 points
  Lista Adminów Jailbreak CS:GO @Gemciu Steam @PortiZ Steam @offen Steam @Medve Steam @Suiryu Steam @Scroll Steam @tamblr Steam @howlie Steam @ZyXeel @young_mazi Steam @Małrycy Steam Aktualna ilość adminów: 5 Aktualna ilość strażników: 5 Aktualna ilość osób w "ekipie": 10
 12. 31 points
  Czas na podsumowanie roku 2016 Czas podsumować ubiegły rok i rozpisać plany na kolejny, bo jest o czym pisać i mam nadzieję, że rok 2017 będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Statystyki 2016 Liczba zarejestrowanych kont: 2975 Liczba stworzonych tematów: 11168 Liczba napisanych postów: 69781 Najwięcej aktywnych użytkowników: 2646 Najważniejsze zmiany w 2016 roku Migracja serwerów do eTOP - Ze względu na słabą ochronę w ATMAN musieliśmy przenieść się z niektórymi serwerami (Only DD2 CS:GO, JailBreak CS:GO, Free For All CS 1.6) do eTOP, a z tym niestety wiązało się też to, iż poprzednie adresy IP uległyby zmianie. Na szczęście wszystko obyło się bez większych problemów. Spore zamieszanie wokół Only DD2 CS 1.6 - Kolejne zmiany w administracji serwera Only DD2 ze wględu na ciągłe konflikty, które doprowadziły do tego, iż serwer strasznie stracił na swojej popularności. Zakup licencji AAL TeamSpeak 3 - Po długim czasie w końcu udało nam się zebrać kwotę potrzebną do zakupu licencji AAL dla serwera TeamSpeak 3 na 128 slotów. Zmiana systemu banowania dla serwerów CS 1.6 - Ze względu na ciągłe problemy ze starym systemem, byliśmy zmuszeni zacząć pracę nad nowym i na szczęście wyszło nam to na dobre, bo aktualny system banowania działa o wiele lepiej od poprzednika. Serwery CS:GO - Coraz większa ilość serwerów csgo, która za wszelką cenę stara się zdobyć graczy poprzez dodawanie pluginów na skiny i kosy (zakazane przez Valve), doprowadziła do tego, iż przez ponad pół roku aktywność na naszych serwerach zaczęła spadać, lecz z biegiem czasu wszystko się uspokoiło, a wielu graczy zachęcił do gry system nagród, który pozwala graczom zdobywać punkty za grę. Spis tematów w dziale "Muzyka" - Coraz większa liczba zdublowanych tematów w tym dziale, doprowadziła do tego, że zostały stworzone w poddziałach tematy, w których znajduje się lista piosenek już dodanych, dzięki czemu zredukowaliśmy liczbę tych samych, zdublowanych tematów na forum. Walka z oszustami - W związku z coraz to większą liczbą oszustów, korzystających z różnego rodzaju cheat'ow, wprowadziliśmy nowy system wykrywania nielegalnych wspomagaczy na serwerach CS 1.6 takich jak ESP, AIM, WH, SH, ANTYFB, itd Aktualizacje gry CS:GO i problemy z serwerami - Przez sporą liczbę aktualizacji wydanych przez Valve (nie zawsze najlepszych) mieliśmy naprawdę wiele problemów z samymi serwerami, które na szczęście udało nam się naprawić, choć nie zawsze aktualizacja SourceMod pomagała. Zbiórki, ach te zbiórki - Odbyło się parę zbiórek, w których zbieraliśmy na reklamę serwerów CS 1.6, licencje dla serwera TeamSpeak 3, opłacenie forum, itd. Spolszczenie SourceBans - Przetłumaczyliśmy SourceBans tak by ułatwić Wam korzystanie z niego. Optymalizacja forum - Ciągłe błędy z bazą, które doprowadziły do tego, iż forum potrafiło nie działać nawet paręnaście minut ustały dopiero w grudniu, ale niestety dalej są pewne niedociągnięcia. Grafika na forum - Rozbudowano dział Grafika. Aktualizacje regulaminów - Doszło do wielu aktualizacji w regulaminach serwerów jak i regulaminu forum. Nie można zapomnieć o wielu zmianach w samych serwerach, które odbywały się dość regularnie, po to by zapewnić Wam jak najlepszą jakość gry. W 2017 roku chciałbym jeszcze bardziej usprawnić serwery od strony technicznej, tak by jakość gry była na jeszcze wyższym poziomie. Najważniejsze porażki w 2016 roku Upadek serwera CS:GO MOD - powstanie na nowo w ciągu paru tygodni (pracuje nad tym cały czas, więc proszę o wyrozumiałość) Upadek serwera NewDiabloMod - jest to najlepiej rozwinięty serwer w Polsce, zawiera naprawdę wiele dodatków i na pewno powstanie ponownie, ale będę musiał nad nim jeszcze popracować, bo szkoda tak rozbudowanego serwera. Zoptymalizowanie forum - Niby wszystko przebiegło pomyślnie, pod koniec roku udało nam się całkowicie zoptymalizować forum, ale jest jeszcze problem z wysyłaniem wiadomości, który postaram się załatać jak najszybciej się da. Plany na rok 2017 (?) Naprawienie problemu z długim wysyłaniem wiadomości Aktualizacja forum do najnowszej wersji Przywrócenie serwera CS:GO MOD oraz NewDiabloMod CS:GO Otworzenie nowych serwerów Zdobycie 400 000 postów Zmiana strony powitalnej (Cs-Classic.pl) Rozbudowanie serwerów CS 1.6 Kolejna aktualizacja w systemie nagród dla serwerów CS:GO Aktualizacja shop.cs-classic.pl W skrócie, to mam nadzieję, że w nowym roku wpadnie nam parę nowych serwerów, a samo forum się jeszcze bardziej pobudzi i będzie tętnić życiem. Nie mam dobrej pamięci, więc mogłem o czymś zapomnieć, ale i tak jestem dumny z tego co się w tym roku wydarzyło i jak wiele zmian zaszło, czy to dobrych czy złych. Każde niepowodzenie pozwala nam być coraz lepszym, ale najważniejsze jest to by się nie poddawać i mimo, iż sieć czasem była w niezłym dołku nadal istnieje i to cieszy mnie najbardziej. Bardzo dziękuje też wszystkim, którzy dobrowolnie wpłacali pieniądze na sieć, bo każda taka wpłata pozwoliła nam stworzyć coś nowego na serwerach. Dziękuje każdemu kto razem z nami buduje tę społeczność i dokłada swoje parę groszy do tego by była jak najlepsza!
 13. 30 points
  Nick na forum: Shino Wiek: 18 Staż na Forum: Konto zostało przeze mnie założone 30 września 2 lata temu, a dni online na forum posiadam 146. Znajomość Regulaminów: Wielokrotne prowadzenie serwerów na tej sieci dało mi doświadczenie, jak prowadzić działy serwerów, gdzie wypada się wypowiedzieć i jak się zachować. Również byłem redaktorem, więc jakakolwiek ingerencja w dział kącika redaktorskiego byłaby jak najbardziej świadoma i przemyślana na bazie tego co mogłem i co wiem, że można zrobić posiadając uprawnienia moderacji. Co do regulaminu forum - oczywiście nie znam wszystkich podpunktów na pamięć (jestem pewien, że nikt nie zna), ale jest on pod ręką, większość punktów opiera się na konstytucji, standardowym regulaminie dla każdego innego forum o różnej tematyce oraz zwykłej łopatologii w stylu: Janek bije - Janek nie może bić; Janek obraża - Janek nie może obrażać itd., czyli zasadach kultury i zwykłego zachowania względem drugiego człowieka. Podsumowując - stosowanie się do regulaminu, jego znajomość oraz jakakolwiek ingerencja w dział neutralny bądź pierwotnie przysługujący komuś innemu (np. opiekunom czy grafikom) nie sprawi mi problemu, a wyboru będę mógł podejmować na bazie doświadczeń i wiedzy. Czas jaki możesz poświecić na forum: Nie będę kłamał, 24/7 na forum niestety nie siedzę, mam swoje życie, rodzinę, pracę, dziewczynę, szkołę, znajomych, ale telefon trzymam ciągle przy sobie, w domu sięgam do komputera i forum mam w tle, także przesiedzenie dajmy na to 8 godzin dziennie będąc biernym lub jeżeli sytuacja tego wymaga aktywnym wobec sytuacji człowiekiem nie sprawi mi większego problemu, nawet w pracy czy w szkole. Myślę, że nie jest to mało, w szczególności, że forum nie ogarniałbym sam w normalne dni. Znajomość funkcji Moderatora: Osobiście moderowałem różne fora wielokrotnie, głównie o tematyce CS'a lub gry pokrewnej, więc jakieś wcześniejsze doświadczenie mając dostęp do panelu, nadawania warnów, notatek etc., czyli wszystkiego co wchodzi w kompetencje moderatora od strony technicznej posiadam. O ACP tu nawet nie wspominam. Na tej sieci posiadałem możliwość moderacji podforów serwerowych (w zależności od tego jakiego serwera opiekunem byłem) oraz możliwość moderacji kąciku redaktorskiego. Dlaczego ty?(Kilka argumentów): Uważam, że jestem cichy, spokojny, nie lubię się zbytnio wyróżniać. Nie jestem stronniczy co daje mi możliwość ocenienia konfliktu z boku i odpowiedniego zachowania. Bardzo rzadko się zdarza, że emocje przejmują nade mną kontrolę, nie stosuję się do nich i nie mają żadnego zaczepienia w zastosowanej ocenie sytuacji jak i w zachowaniu się do niej. Dosyć długi czas przebywania na forum oraz znajomość regulaminu i obowiązków moderatora to czynniki, które są pewnym kolejnym atutem mojej osoby. Nie boję się dodać swoich trzech groszy w propozycjach, w skargach czy w jakiekolwiek innej formie wypowiedzi na forum, robię to jeżeli ma to większy sens lub/i moja opinia wpłynie jakoś na postęp danego tematu. Pisanie dłuższych wypowiedzi, które mają ręce i nogi, są poprawnie uargumentowane i jednocześnie da się je odczytać przez brak błędów w pisowni czy ort/int. nie sprawia mi większych problemów, udowodniłem to chyba nie raz na forum. Nie posiadam aktywnych warnów. Jeżeli widzę, że dana osoba łamie regulamin to informuję o tym od razu poprzez funkcję zgłaszania lub piszę o tym odpowiedniej osobie na PW. Podsumowując - uważam, że trzeźwa ocena sytuacji, aktywność, doświadczenie, wiedza i pisownia na dobrym poziomie to moje główne atuty jeżeli chodzi o tę funkcję. - Co najmniej 30 dni spędzonych na forum + - Przynajmniej 500 postów napisanych na forum + - Konto na forum powyżej 6 miesięcy + - Ukończenie 18 lat + - Chęć pomagania innym użytkownikom + - Czyste konto (Brak warnów) + - Osoba kandydująca na stanowisko moderatora musi być rozpoznawana na forum - Dobra znajomość regulaminów forum + - Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji +
 14. 29 points
  Nick: natalja Wiek: 19 Czy wolisz opiekować się AmxBans (CS 1.6) czy Sourcebans(CS:GO)?: Amxbans Czy obsługiwałeś wcześniej AMXBans lub Sourcebans? : Tak Ile czasu poświęcasz forum?: Poświęciłam temu forum dość dużo czasu, moja aktywność nie będzie taka sama jak poprzednio, ale myślę, że kilka razy dziennie po 1h będę mogła wejść i ogarnąć dział. Czy korzystałeś ze wspomagaczy?*Jeśli tak to jakich?: Tak, wh zazwyczaj, z aimem też mialam kiedyś styczność. Czy byłeś karany w jakikolwiek sposób na naszej sieci: warny Doświadczenie na podobnym stanowisku: Miałam już zaszczyt reprezentować ten kolor i uważam, że wychodziło mi to bardzo dobrze. Informacje o sobie lub uwagi: Jestem Natalia jutro mam urodziny i będę stara ;c w tym roku przygotowuje się do matury i dlatego moja aktywność będzie słabsza. Chcę wspomagać support ub w trudnych decyzjach oraz podejmować je. Co najmniej 5 dni spędzonych na froum + Przynajmniej 100 postów napisanych na forum + Konto na forum powyżej 3 miesięcy + Chęć pomagania innym użytkownikom + Czyste konto (Brak warnów) + Dobra znajomość regulaminów forum + Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji + Umiejętność obsługiwania się amxbans (nie jest aż tak ważna) +
 15. 29 points
  Nick:@SzeregowiecPL Powód: Ponieważ jest to taka "szara eminencja" forum. Wielokrotnie wspomagał sieć finansowo, wcześniej urządził dwa konkursy, w których można było wygrać nagrodę w postaci pieniędzy (o ile się nie mylę). Jest członkiem UBT, pomocny, przestrzegający regulaminu oraz komunikatywny. Jest uważany za najbardziej poważną osobę, lecz jest również jedną z konsekwentniejszych użytkowników na forum. Nie zdarzyło mi się jeszcze go upomnieć, czy też zwarnować. Nie spamuje bezsensownie, swoje posty zawsze pisze w zrozumiały sposób, są one rzetelne. Dlatego, więc uważam, że w/w powinien otrzymać ten tytuł.
 16. 28 points
 17. 27 points
  Automatycznie wygenerowana wiadomość. Temat został zamknięty przez któregoś z moderatorów. Ostateczna decyzja: Patrząc na te dowody wynika z nich jasno, że Madzia nie miała wcześniej bana, nie wskazują na to logi, itd, a więc ban który nałożono jest niesłuszny i muszą z tego zostać wyciągnięte konsekwencje. Jako iż sytuacja na serwerze jest napięta i to bardzo, tu nie chodzi oto, że ktoś sobie nie radzi na danej funkcji, ale o sam fakt, że jest tam nieciekawie. Kłótnie gonią kłótnie, a niektórzy nie potrafią się pogodzić, a jeszcze inni wolą się kłócić, to niestety ale w tym momencie obsada na serwerze zostaje zmieniona. Nie chodzi tutaj tylko o opiekunów, ale też i o adminów. Dzisiaj w nocy sprawdzę WSZYSTKIE logi związane z danymi adminami, sprawdzę usługi, wszystko co pomoże mi określić jak wygląda aktualnie serwer i jeżeli zauważę dziwne działania, to będę usuwał dane osoby z rangi, innego wyjścia na ten moment nie widzę. To jak zachowywali się niektórzy admini (a może dalej zachowują) jest poniżej normy i to nie jest całkowicie winą aktualnych opiekunów, ponieważ odkąd pamięta, to na tym serwerze, średnio co pół roku były takie problemy, NIE WAŻNE kto obejmował te stanowisko. Serwer ten powinien świecić przykładem, a nie chamstwem i prostactwem, a odkąd pamiętam, to właśnie tak był postrzegany ten serwer, od dawien dawna. Moje działania pomagały tylko na max 4-5 miesięcy, potem znowu działo się to samo, bo nikt nie rozwijał tego co zacząłem, bądź nie dawało to takich samych rezultatów. Co do nowych opiekunów, to na pewno nie wybiorę tam żadnej z osób, która brała udział w jakiś sprzeczkach, itd, bo wiem jak się to zakończy. Po wybraniu opiekuna na pewno sam będę pilnował tego co tam się dzieje przez jakiś okres, a już na pewno nowy opiekun BĘDZIE KONSULTOWAŁ ze mną to co sobie zażyczę, np: wybór admina z podania. Naprawdę jest na tym serwerze masa inteligentnych, dojrzałych osób, które chcą zagrać sobie spokojnie, ale też jest masa (ta większa) osób, które wolą się kłócić, dogryzać sobie na wzajem, ale żeby było lepiej, przenoszą to wszystko na światło dziennie, nie potrafiąc załatwić tego PRYWATNIE. Każdy jest człowiekiem, każdy ma rozum i każdy wie co jest dla niego dobre, ale niektórzy nie potrafią pojąć, że czasem lepiej jest załatwić coś kulturalnie, spokojnie, a jeżeli to nie pomaga, to olać daną osobę, nie ważne na jakiej randze się dana osoba znajduje. Teraz obrażę daną część użytkowników/graczy (nie wymieniam z nicku), chodzi tutaj o osoby ograniczone umysłowo, takie które chyba nie potrafią zdrowo myśleć, te właśnie osoby psuja serwer, nie tylko ten. Niestety, nie można nikogo wyrzucić ot tak, ale uważam, że od teraz powinno się odizolowywać tego typu osoby od danych serwerów, jeżeli tego nie zrobimy, to skończy się to tragicznie, tak jak w tym przypadku. Dodam jeszcze, że ban na Nessie został jednak nadany, ale niepoprawnie, przynajmniej tak wskazują logi, stąd nie było wzmianki z nickiem Nessia. Paweł mówił prawdę, jego dziewczyna chciała zbanować Nessie, nie wiem za co, ale jednak chciała. Proszę też nie liczyć na to, że teraz niektóre osoby będą mogły statować na dane stanowiska, majac słabą przeszłość za czasów Pawła i Ruda Śląskiego. Pozdrawiamy Administracja Forum | Cs-Classic.PL | Klasyczna sieć serwerów
 18. 27 points
  Ho ho ho... Myśleliście, że zapomnieliśmy o Was na mikołajki!? Nigdy w życiu! Kochani, mamy dla was mikołajkową zabawę! Od 6 grudnia możecie zacząć przeszukiwać całe forum! Pewnie zastanawiacie się dlaczego? Ponieważ pod postami różnych użytkowników będą ukryte kody do sklepiku o różnych wartościach! Na czym będzie zabawa polegała? Pod różnymi postami, które na forum zostały zamieszone zostanie dodany JEDEN z 15 kodów do sklepiku, oczywiście kody te będą zamieszczane w postach, które są dla Was dostępne. Podpowiedź: Kody na pewno nie pojawią się w postach kogoś z administracji (-_-, Krypton, Queen Besiałke) Będzie to przez nas zamieszczane w taki sposób: Będą możliwe do znalezienia kody takie jak: 2 kody za 30,75 zł 5 kodów za 23,37 8 kodów za 11,07 zł Mam nadzieję, że w tym roki byliście grzecznymi użytkownikami, mikołaj patrzy i wie jacy byliście! A chyba każdy z nas chciałby dostać prezent, a nie rózgę.. Zatem miejcie oczy szeroko otwarte i dołączcie do zabawy już z nami od 6 grudnia! Pozdrawiamy, Administracja cs-classic
 19. 26 points
 20. 26 points
  Pozdrawiam z dzióbkiem kaczki i okiem cyklopa :giggle:
 21. 26 points
  CSC is love CSC is life... :chsmiley:
 22. 25 points
 23. 25 points
 24. 25 points
  Wiem, że będzie to dość kontrowersyjny wybór, ale moderatorem zostaje Rias. Co mnie przekonało? Sprawdziłem sobie kandydatów, ich zachowanie na całej sieci, jak piszą na forum, co piszą, czy się udzielaja i co najważniejsze, który z nich najwięcej raportuje. Tutaj wygrał ze sporą przewagą Rias i Omega, ale zdecydowałem się wybrać Rias.
 25. 25 points
  Regulamin jest tak popularny, że jego kopie znajdują się na wielu forach. Trochę niemiłe, że wiele osób nie potrafiło nawet napisać w tej sprawie. Dobrze chociaż wiedzieć, że regulamin Wam się podoba, skoro tak często jest on kopiowany jeden do jednego (1:1).
 26. 25 points
  Obrazek na steam: Obrazek na fanpage: Tło na fanpage:
 27. 25 points
  Witam, Nie będę owijać w bawełnę i przejdę do sedna sprawy, chodzi oto by admini wchodzili na ts i informowali o nim na serwerze. Proszę oto by każdy z adminów ustawił sobie binda z reklamą TS ORAZ (co ważne) reklamy sklepu SMS z poziomu serwera. Sprawa wygląda następująco, jak wiecie nasz ts stoi na hostingu net-speak, posiadamy 130 slotów, opłata tego TS jest dość spora bo wynosi prawie 95 zł co miesiąc (przez to że dolar poszedł w górę), a że sam TS nie zarabia na siebie to chciałbym, żebym te pieniądze nie szły na marne, wiem że jesteśmy w stanie zapełnić tego TS, więc proszę was oto byście reklamowali go wszędzie gdzie się da, by jak najwięcej osób z niego korzystało. Każda osoba na tym TS jest bezpieczna, IP jest ukryte, kanały są darmowe, nie musicie się o nic martwić, a więc mamy same plusy, które należy wykorzystać. Więc w skrócie proszę każdego z adminów, czy to serwerow CS 1.6 czy CS:GO oto by ustawili sobie bind, w którym zamieścicie taką informację "Zapraszamy Was na oficjalnego TS 3 serwera: ts.cs-classic.pl" Taka oto reklama powinna być zamieszczana przez każdego z adminów co jakiś czas, przynajmniej RAZ NA MAPĘ, po to by każdy z graczy o tym wiedział, bo niektórzy nie wiedzą o tym, iż posiadamy takowy serwer. No i tak jak wspomnialem wcześniej, KAŻDY ADMIN, który może, a byłoby miło gdyby każdy mógł, wchodził na naszego ts'a i chociaż siedział na nim, to naprawdę wiele dla mnie jak i dla całej administracji czy to sieci czy serwera teamspeak 3 znaczy, bo im was tam więcej, tym nasz serwer jest popularniejszy, a jak wiadomo to potem się przekłada na większą aktywność w konkursach, itd, itd. Kolejną sprawą jest fakt, iż powoli przechodzimy w uproszczoną wersje zakupów na serwerach, chodzi oczywiście o sklep z poziomu serwera. NA PRAWIE KAŻDYM SERWERZE jest coś takiego jak /sklepsms lub !sklepsms, gdzie możecie kupić każdą usługę dostepną na serwerze. Każdy serwer CS:GO zawiera taki plugin, ale nie każdy serwer CS 1.6, czemu? Odpowiedź jest prosta, chodzi oto, że ten sklep nie ustawia haseł, na csgo usługi są przypisywane z automatu do Steam ID gracza, a na CS 1.6 niestety na NICK, a więc nie chcę tam dodawać usług typu VIP/Premka, ale po rozmowach z niektórymi osobami, czy to opiekunami, adminami i samymi graczami (którzy do mnie też pisali), doszedłem do wniosku, że niedługo taka opcja pojawi się także na serwerach, będziecie mogli zakupić wszystko co jest dostępne na shop.cs-classic.pl z poziomu serwera OPRÓCZ rezerwacji nicku. To kolejna ważna zmiana o której musicie informować, na razie takowy plugin posiadają takie serwery jak: COD 350 FFA DR ZM COD 201 CS:GO MOD Only DD2 Jailbreak DR CS:GO Only DD2 CS:GO COD CS:GO 3 MAPS (FFA) Jailbreak CS:GO Każdy z adminów serwerów, które posiadają takowy plugin, powinien dodać sobie bind, który posiadałby taki tekst "Jezeli chcesz skorzystac z naszych uslug, wpisz /sklepsms" I tyle, taki bind też fajnie by było gdybyście używali chociaż raz podczas jednej mapy. Adminów pozostałych serwerów, na których nie ma tego dodatku proszę przygotować na to, ponieważ niedługo też zostaną tez tam dodane takowe opcje. To by było na tyle, najważniejsza jest sprawa z reklamowaniem serwera Team Speak 3, ponieważ fajnie to wygląda gdy siedzi na nim +100 osób, a nie 5. Z góry dziękuje każdej osobie, która stara się pomóc w rozwijaniu sieci, a nie gada o tym jak by było fajnie gdyby... Gdybać to będziemy jak się zestarzejmy.
 28. 25 points
 29. 24 points
  Witam, Ostatnio pracowałem przy DeathRun CS:GO i chciałem stworzyć coś innego, coś co bardziej przypomina DR, a nie maszynkę do zarabiania pieniedzy. Otóż w sieci krąży masa gówno deathrunów polegających na klasach, które w większości są jakąś tam edycją ogólnodostępnych pluginów, co jasno pokazuje, że ludzie chcą tanim kosztem napchać sobie pieniążki, nie mając pojęcia o tym czym się zajmują. Zacząłem więc robić DeathRuna który bardziej przypomina DeathRuna, a więc najpierw zacząłem tworzyć system freerun z cs 1.6, który oczywiście jest stworzony i działa. Potem zabrałem się za sklep, a samego DeathRuna postawiłem na dostępnym w sieci "silniku" od selax. Skorzystałem też z darmowego pluginu od timerów (shavit) i wziąłem się za dalsze prace. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem jest system specjalnych żetonów, które zdobywamy za przejście mapy, za zabicie TT, a także za samą grę. Gdy to zrobiłem, wziąłem się za prosty sklepik taki który najczęściej znajdował się w cs 1.6. Gdy już miałem jakąś podstawę, zacząłem myśleć o czymś nowym, co pomoże jakoś ukazać to jaki ktoś jest "dobry" i stworzyłem specjalny system rang. Wszystko co tutaj napisałem zostanie poniżej opisane. FreeRun -> Na początku rundy otwiera nam się menu, w którym możemy wybrać normalny tryb (Dostępne bronie i pułapki) lub FreeRun (bez pułapek i bez broni) System żetonów -> Żetony zdobywamy za przejście mapy, zabicie TT/CT, a także za grę. Punkty za grę zależą od liczby graczy na serwerze, od tego czy jest się VIP (2x) i od tego czy jest tryb nocny (2x lub 4x w przypadku VIP), musi być przynajmniej 2 graczy na serwerze by można było otrzymać żetony. Sklep -> Za żetony możemy kupić odnowienie HP, dodatkowe życie (Max 1), mniejszą grawitacje, zestaw granaciarza, super nóż (1/1 z kosy) oraz tryb berserkera (daje HP i armor). Oczywiście wszystko poza dodatkowym życiem jest na JEDNĄ rundę. VIP -> Na początku rundy otwiera nam się menu (lub po wpisaiu !mvip) gdzie raz na rundę możemy wybrać daną rzecz z menu: 150HP, 150% speed, 70% grawitacji, dodatkowe życie, więcej armora oraz żetony. To menu jest znane oczywiście z 1.6. Dodatkowo mamy specjalny prefiks, a także tag i powitanie. System rang -> Jest to wymyślony przeze mnie system rang, polegający na zdobywaniu punkty poprzez przechodzenie mapy. Za przejście mapy dostajemy punkt, za przejście mapy i REKORD dostajemy 2 pkt. Rang jest 16. Po wpisaniu !ranga możemy sprawdzić na razie tylko jaką mamy rangę, ilość punktów którą mamy i którą potrzebujemy by awansować. Planuje to rozbudować o specjalne menu z top graczami na serwerze. Uważam, że jest to fajny system, który jasno pokaże nam kto jest najlepszym graczem serwerze. Każdy dostaje tyle samo punktów za przejście lub rekord mapy. To by było na tyle. Na serwerze oczywiście jest timer, jest specjalny ranking który pozwoli nam sprawdzić ile przeszliśmy map, ile nam to zajęło itd. Wydaje mi się, że jest to fajny pomysł i że znajdą się osoby, które będą chciały na nim grać. Dodam jeszcze, że to nie koniec prac nad tym serwerem, bedę dodawał nowości, ale na razie chcę go puścić w obieg by zapoznać się z błędami, a potem je poprawić. To będzie taka moja paczka, którą pewnie za jakiś czas udostępnię na naszym forum.
 30. 24 points
 31. 24 points
  Efekt pieska opanował wszechświat XD :banan:
 32. 24 points
  Cześć. Mam kilka propozycji które chciałbym wam zaprezentować Odświeżenie ikon " Połącz / GameTracker " itd itd. - Podaje przykład -> IKONY Odświeżenie grafiki w " Ogłoszeniach ". Również można usunąć " Wirus na STEAM " bo mogę się założyć że nikt na to już nie patrzy./ Dodać coś nowego. Mamy świetnych grafików i może się popiszą? Co do wirusa to zobaczcie date http://forum.cs-classic.pl/topic/26493-steam-nowy-wirus-czytaj/ Odświeżenie ikon działów TE tutaj również mogą popisać się nasi graficy. Odświeżenie awatara grupy na STEAM - STARY Założyć jakiś temat w którym będzie jasno napisane kto jest aktualnym administratorem Facebooka. Przecież to chyba nie jest tajemnica? Może dodać rekrutacje na forum na Redaktora FB? Myślę że można o takim czymś pomyśleć TO podświetlić na kolor niebieski ( pod tabelki forum ). Przykład z innego Forum -> PRZYKŁAD Z moich obserwacji dział Minecraft ma najsłabsza aktywność. Można by go na okres próbny usunąć a zamiast niego wstawić nowy dział Armored Warfare. Poddziały: Nowości Ogólnie o Armored Warfare Media Modyfikacje / Poradniki Pytania / Problemy Turnieje Top donatorzy usunąc linie pionową a zamiast niej wstawić linie pozioma która będzie ładnie oddzielać nicki ~ PRZYKŁAD Moim zdaniem o wiele lepiej będzie tak wyglądać niż z linią pionową która nic nie robi . Oczywiśćie linia pod kolor forum czyli -> LINIA Usunięcie " CZYSTY " a zamiast tego dać Uniewinniony. Moim zdaniem " czysty " wygląda bardzo słabo a na odpalonego gracza mógłbym dać brudny Dodanie rangi na Forum " DJ lub Prezenter " - Jest to osoba która przeprowadza audycje , organizuje karaoke lub inne zabawy które odbywają się na TS3. Osoba posiadająca tą range nie ma dostępu do działu Cs-Classic.pl [TeamSpeak3] Trzeba co pomyśleć aby można było ukrywać czyjeś sygnaturki " x " który był na białym stylu. Karol pisałem o tym na oficjalnym forum ale na razie nic z tego. Na górnym pasku TU dodać odnośnik do '" SKLEPU " Jako iż Karol prowadzi " FAQ SIECI " można by do niego dodać co trzeba zrobić jeżeli nie otrzymamy kodu zwrotnego ze sklepu ( po wysłanym smsie ) - Jeżeli już to jest to przepraszam Przypiąć temat odnośnie dostępnych rang na Forum -> http://forum.cs-classic.pl/topic/34247-rangi-dost%C4%99pne-na-forum/ Nie wiem czy jest to możliwe lecz jeżeli mamy wydarzenie w kalendarzu na przykład na dzień 25.03.2016 może on się podświetlać na kolor czerwony? ( specjalny ? ) Przykład dzień 25 na kolor czerwony https://scr.hu/2M2apv. Czyli aktualny dzień na niebiesko a wydarzenie na czerwono IHOST jest możliwość aby można było wrzucać więcej niż 1 plik ? Pamiętam że pytałem Karola ale zapomniałem juz jaka była odpowiedź Dodać podświetlane butony w skrótach pod kolor forum ( niebieski ). Kiedyś o tym pisałem i myślę że o wiele lepiej to wygląda. Zmienienie na samym dole tej " Legenda " na takie coś LEGENDA o wiele lepiej to wygląda. Oczywiście pod kolor niebieski Dodać moderatorów do " Kontakt z administratorami " Dodać przed TYM mała ikonke FB PRZYKŁAD Zaktualizować http://steamcommunity.com/groups/csclassici + odświeżyć awatar Paweł ma dostęp już do głównej części forum więc można by mu dodać notki. Ułatwi to mu życie Odświeżenie awataru na FB -> https://scr.hu/Y5Dowk Również odświeżenia loga bo aktualnie to jest takie z 13 marca 2014 https://scr.hu/L5VgzD Poprawić emotki ( usunąć białe tła ) - niektóre emotki są używane a bardzo brzydko wyglądają z białym tłem Kontakt z administratorami - Czy tylko ja mam tak strasznie nie wyraźne małe icony? ICONA STEAM POD KOLOR FORUM. Jeżeli ktoś nie wie o co mi chodzi to o TO Icone pw również można by zmienić PRZKŁAD Jako jest to duży temat z propozycjami od razu dodam jedną odnośnie TS3 a mianowicie pisanie na PW. ZOBACZ niby możemy pisać lecz gdy chcemy wysłać wiadomość to wyskakuje TO Moim zdaniem powinno zostać to odblokowane. Również do Quenn nie możemy napisać. Co jak co ale teraz shoutbox jest nieczytelny przez to że przy odpowiadaniu wyskakują kolejne kolory. Miesza się i trudno się czyta.
 33. 24 points
  REDAKTOR - Tymbarkowa x3 GOŚĆ - Śnieżynka [Tymbarkowa]: Cześć wszystkim! Z tej strony ponownie Tymbarkowa, a co się z tym wiąże? Kolejny jakże ciekawy wywiad dla naszej sieci cs-classic! Dziś moim kolejnym gościem, który postanowił się zapisać, jest przedstawicielka płci pięknej - Pynia, którą aktualnie możecie spotkać na forum jako Śnieżynka! Miło mi Cię powitać ; ) Powiedz nam na początek jak masz na imię, ile masz lat (jeśli możemy wiedzieć ; >) oraz skąd pochodzisz? [Śnieżynka]: Cześć! Bardzo się cieszę, że wreszcie doczekałam się wywiadu! Mam na imię Patrycja, mam 17 lat i mieszkam w województwie Podkarpackim. [Tymbarkowa]: Miło mi Cię poznać Patrycjo. Mieszkasz w mieście czy na wsi? Zechcesz nam coś opowiedzieć o miejscu, które zamieszkujesz? [Śnieżynka]:Mi również jest bardzo miło. Mieszkam na wsi i nie za bardzo wiem co mogę o tym miejscu powiedzieć. Jestem przyzwyczajona do spokoju, świeżego powietrza i pięknych krajobrazów za oknem, na których malują się góry. Co prawda większość swojego czasu spędzam mimo wszystko w mieście, ale bardzo cieszę się, że mam takie swoje małe, ciche miejsce, do którego zawsze mogę wrócić. [Tymbarkowa]: Co sprawia, że większość czasu spędzasz w mieście? Uczysz się tam? [Śnieżynka]: Tak, uczę się, trenuję, występuję i mam tam większość znajomych, z którymi zdecydowanie częściej spotykam się w mieście. [Tymbarkowa]: Może zacznijmy od szkoły. Masz 17 lat, więc jesteś już w szkole średniej, wybrałaś liceum czy może technikum? Co kierowało Tobą przy wyborze szkoły? [Śnieżynka]: Wybrałam liceum o profilu sportowo-mundurowym. Co mną kierowało? Hmm..kocham sport, w związku z czym myślałam o tym, żeby kształcić się dalej w kierunku właśnie sportowym. W szkole, do której się wybierałam miałam możliwość wyboru albo samego profilu sportowego, albo właśnie połączenia tych dwóch. Wybrałam drugą opcję, ponieważ bardzo lubię sprawy związane z wojskiem, a skoro natrafiła mi się możliwość skorzystania z tego i doświadczenia na własnej skórze to dlaczego mam nie spróbować. ^^ [Tymbarkowa]: Jesteś bardzo ambitną osobą! Jak Ci się podoba ten kierunek? Nie żałujesz, że go wybrałaś? [Śnieżynka]: Wybór okazał się być dla mnie bardzo korzystnym. Poznałam świetnych znajomych, miałam okazję zwiedzić i obejrzeć już wiele, jeżeli chodzi o kierunek mundurowy. Nie będę się tutaj za bardzo rozpisywać. Wiedziałam na co się decyduję. Wiedziałam co mogę zyskać, decydując się na taki kierunek i teraz tylko z tego korzystam. Nie żałuję, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo zadowolona. [Tymbarkowa]: Pisałaś, że myślałaś o tym aby kształcić się w kierunku sportu. Czy po przybyciu do nowej szkoły rozważałaś też inną możliwość, mianowicie iść w kierunku wojska? [Śnieżynka]: Rozważałam taką możliwość, aczkolwiek z biegiem czasu stwierdziłam, że na wojsko jestem za słaba fizycznie póki co. Wiem, że mundurówka nie ogranicza się tylko do wojska, ale mimo wszystko nie wiążę z tym jakiejś dalekiej przyszłości. Szczerze mówiąc to teraz na moim celowniku jest fizjoterapia, ale jak wiadomo " kobieta zmienną jest ", także zobaczymy jak to wyjdzie. [Tymbarkowa]: Rozumiem. Przejdźmy dalej, co trenujesz? [Śnieżynka]: Trenuję piłkę nożną, siatkówkę i tenis ziemny. [Tymbarkowa]: Wow! To musisz być bardzo wysportowana! Co trenujesz najdłużej? Dlaczego akurat te sporty? [Śnieżynka]: Najdłużej to chyba piłkę nożną. Właściwie nie mogę powiedzieć, że trenuję od dzieciństwa, ale od małego pogrywałam z braćmi i kolegami na boisku. Z tego co pamiętam siatkówka też od zawsze mi towarzyszyła. Jednak "prawdziwe" trenowanie obu dyscyplin rozpoczęłam w gimnazjum. Dlaczego te sporty? Nie mam bladego pojęcia. Gdybym tylko znalazła czas to pewnie trenowałabym większość dyscyplin, jednak te podobają mi się najbardziej, w związku z czym postanowiłam im poświęcić więcej czasu. [Tymbarkowa]: Jak przy tak napiętym grafiku znajdujesz jeszcze czas na przyjemności? Nie przytłacza Cię czasem brak wolnego czasu? [Śnieżynka]: Od zawsze miałam bardzo dużo zainteresowań. Wszędzie było mnie pełno. Na początku ciężko było znaleźć czas na cokolwiek, ale teraz już jestem do tego przyzwyczajona i wszystko mam pod kontrolą! [Tymbarkowa]: Po za sportem, jakie są Twoje zainteresowania? [Śnieżynka]: Poza sportem interesuję się muzyką, teatrem i fotografią. Śpiewam, gram na gitarze ( akustycznej i klasycznej ) i pianinie. Skończyłam też Studium Muzyczne. [Tymbarkowa]: Interesujesz się teatrem a wcześniej wspomniałaś, ze występujesz. Jak wyglądał Twój pierwszy występ? Masz jakieś sprawdzone sposoby na radzenie sobie z stresem, którego za pewne przy występach masz wiele? [Śnieżynka]: Na scenie występowałam w zasadzie od dziecka. Zaczynałam od najmniejszych ról, np. aniołka w banalnych "Jasełkach". Pierwsze występy zazwyczaj opierały się na tym, że po prostu mówiłam kilka zdań i śpiewałam. Jeżeli chodzi o stres, nie ukrywam, że towarzyszy mi on do dziś. Jednak zawsze przed wyjściem na scenę w teatrze czy gdziekolwiek indziej, albo sobie coś podśpiewuję, albo po prostu chowam się gdzieś w kącie, wkładam słuchawki w uszy i włączam muzykę. [Tymbarkowa]: Brawo za odwagę! Mało osób decyduje się niestety na występy publiczne.. Jeśli chodzi o śpiewanie oraz grę na gitarze i pianinie - nagrywasz swoje covery i udostępniasz je w internecie czy bardziej robisz to dla siebie bądź tylko na scenie? [Śnieżynka]: Znajomi namawiają mnie, żebym w końcu wrzuciła coś do sieci, jednak jeżeli chodzi o yt, trzeba być systematycznym, a ja nie znajdę czasu żeby nagrywać nowe kawałki. Jednak nie ukrywam, że myślę o tym i rozważam inne opcje, żeby coś się jednak ukazało. [Tymbarkowa]: Mamy nadzieje, że jeśli już to nastanie, to podzielisz się z nami nagraniem ; ) wiele osób zapewne chciałaby Cię usłyszeć ; ) Ostatnie pytanie odnośnie Twoich zainteresowań. Jak długo grasz na gitarze oraz pianinie oraz co Cię skłoniło, żeby nauczyć się na nich grać? [Śnieżynka]: Na gitarze klasycznej gram 6 lat, a na akustycznej 4, na obu uczyłam się grać sama. Jeżeli chodzi o pianino uczyłam się gry na nim w szkole muzycznej, o której wcześniej pisałam. Nie wystarczało mi samo śpiewanie, więc postanowiłam je czymś urozmaicić. Chciałabym jeszcze nauczyć się grać na skrzypcach. [Tymbarkowa]: W takim razie, życzę powodzenia w osiągnięciu swoich marzeń ; ) Zejdźmy teraz na inne tematy. Masz już może swoją drugą połówkę? [Śnieżynka]: O rany.. Nie, nie mam jeszcze swojej drugiej połówki. Ratuję się jedzeniem XD [Tymbarkowa]: Rozumiem, że czekasz na tego jedynego, zgadza się? Jaki powinien być Twój wymarzony facet? [Śnieżynka]: Myślę, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto będzie warty mojej uwagi i kogo uwagi ja będę warta. Jeżeli chodzi o tego WYMARZONEGO to mogłabym tutaj wymieniać cechy charakteru i wyglądu, które najbardziej podobają mi się u płci przeciwnej, ale wolałabym to zachować dla siebie. Może dodam tylko, że najważniejsza jest dla mnie szczerość i poczucie humoru. Nie jestem wymagająca. [Tymbarkowa]: Mam nadzieję, że za niedługo znajdziesz swojego księcia ; ) Jakiej muzyki słuchasz? Ograniczasz się do jednego gatunku, czy może wyznajesz zasadę, że słucha się muzyki a nie gatunku i słuchasz wszystkiego po trochu? [Śnieżynka]: Z muzyką jest u mnie różnie. Wszystko zależy od tego jaki mam dzień. Najczęściej zdarza mi się słuchać rapu i hip hopu. Są jednak takie dni, kiedy potrafię do 4 nad ranem przeglądać covery na youtube i wyszukiwać perełek. To czego słucham zależy też od mojego humoru, ale tak ma chyba każdy. Jedno co na pewno mogę stwierdzić to to, że od muzyki jestem uzależniona i nie wyobrażam sobie życia bez niej [Tymbarkowa]:: U wielu młodych osób muzyka odgrywa ważną role w życiu, widzę, że u Ciebie jest podobnie ; ) a jeśli chodzi o filmy? Lubisz je oglądać? Czy może bardziej preferujesz czytanie książek? Jaki gatunek jest Twoim ulubionym? [Śnieżynka]: Uwielbiam oglądać filmy. Mimo, że rzadko mam na nie czas to lubię sobie obejrzeć coś dobrego. Najczęściej są to jakieś horrory, komedie romantyczne, ale lubię też filmy kryminalne i przygodowe. Z książkami jest podobnie. Od czasu do czasu uda mi się wypożyczyć coś "luźniejszego" niż lektury szkolne. Najczęściej są to jakieś kryminały, coś o zagadkach, narkomanii, ale zdarzało mi się czytać też romansidła i książki o wampirach! [Tymbarkowa]: Oby tak dalej! Co sądzisz o współczesnej młodzieży? Jak myślisz, co stanie się z tymi młodymi osobami, które już w młodym wieku wciągają się w narkotyki i tym podobne rzeczy? [Śnieżynka]: Sama nie byłam "święta" jako gimnazjalistka, dlatego wychodzę z założenia, że z głupoty się po prostu wyrasta. Dlaczego napisałam, że z głupoty? Ponieważ z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że większość rzeczy, które robimy w okresie dojrzewania jest głupotą. Oczywiście nie mam na myśli tych dobrych rzeczy, chodzi mi właśnie o narkotyki, palenie, picie, itp. Czasami jest po prostu tak, że chcąc przypodobać się otoczeniu albo chcąc zwrócić na siebie uwagę zakładamy na twarz maskę i bawimy się właśnie w teatr. Życie to teatr, my stajemy się marionetkami, które albo będą walczyć o siebie, albo ktoś wykorzysta naszą uległość i będzie pociągał za sznurki jak w przedstawieniu. Tylko czy tego chciał reżyser? [Tymbarkowa]: Bardzo mądrze to ujęłaś ; ) Zejdziemy już na temat gry Counter Strike. Jak poznałaś tą grę?: ) [Śnieżynka]: O cs'ie dowiedziałam się w wieku bodajże 10/11 lat? Podglądałam wtedy mojego starszego brata i w szkole też wszyscy się tym zachwycali, dlatego postanowiłam, że też spróbuję. Pamiętam, że w 6 klasie podstawówki zorganizowano u nas w szkole turniej. Zostałam zaproszona do drużyny i nigdy nie zapomnę miny pewnego chłopaka, który po moim wejściu do sali westchnął na cały głos: "Łaaa, laska gra w cs'a ", ale to jeszcze były czasy, kiedy widok dziewczyny grającej w tego typu gry kogoś dziwił. Teraz rzadko pogrywam, częściej gram w LoL'a, zwanego przez użytkowników forum " Ligą Raka " [Tymbarkowa]: O proszę! To w takim razie, jak trafiłaś do nas na forum? [Śnieżynka]: Na forum trafiłam przez moich znajomych na ts3, których z resztą serdecznie pozdrawiam. Dostałam ip ts'a od kolegi i od czasu do czasu odwiedzałam ich na kanale. Po pewnym czasie zaczęłam przesiadywać częściej. Poznałam nowych ludzi, z którymi nawiązałam dobre relacje, więc postanowiłam zagościć również na forum. [Tymbarkowa]: No to bardzo dziękujemy Twoim znajomym, że w jakiś sposób sprawili, że zagościłaś u nas ; ) jesteś z nami krótko, jak do tej pory oceniasz forum, atmosferę na nim oraz ludzi? Coś szczególnie przykuło Twoją uwagę? [Śnieżynka]: Forum bardzo mi się podoba. Poznałam tutaj masę ludzi, których od razu polubiłam. Podoba mi się aktywność użytkowników. Wszystkich wszędzie jest pełno, codzienne dodawane są wpisy, ludzie dzielą się między sobą informacjami, dobrym humorem i po prostu dzielą się kawałkiem siebie ( przynajmniej takie mam wrażenie ). Zawsze cieszył mnie widok ludzi, którzy wykazują to, że na czymś im zależy. Wydaje mi się, że tu tak jest. Gdyby ludziom się tu nie podobało, nie dawaliby o sobie znać. Myślę, że skoro ja w tak krótkim czasie dostrzegłam to, że ludzie chcą by ta sieć rozwijała się dalej, to pewnie jakaś część użytkowników podziela moje zdanie. Cieszę się, że tu jestem. [Tymbarkowa]: Aż miło czytać takie wypowiedzi. W imieniu forum dziękuje za miłe słowa. Powoli będziemy kończyć nasz wywiad, jednak chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Masz na forum range admina TS3. Co skłoniło Cię do napisania podania? Jesteś zadowolona z tej funkcji? Masz zamiar w przyszłości starać się jeszcze o jakieś rangi? [Śnieżynka]: Zgadza się, udało mi się awansować na administratora TeamSpeaka. Zdecydowałam się napisać podanie, ponieważ chciałam i nadal chcę brać czynny udział w życiu sieci. Jestem otwarta na współpracę, chętnie pomagam wszystkim na serwerze i daje mi to satysfakcję. Chcę to robić i lubię to robić. Jestem zadowolona z rangi. Dogaduję się z administracją, a także z użytkownikami. Jeżeli chodzi o rangi, o jakie mogłabym się starać to jeszcze długa droga przede mną. Póki co będę zajmować się audycją karaoke, o której dam znać na forum już niebawem. [Tymbarkowa]: Oby więcej takich osób na forum! Na tym zakończymy nasz wywiad. Mam nadzieje, że jesteś usatysfakcjonowana oraz nie wymęczyłam Cię za bardzo ; ) oczywiście jeśli chcesz, możesz teraz kogoś pozdrowić. [Śnieżynka]: Bardzo dziękuję! Na samym wstępie chciałam podziękować Tobie za to, że zdecydowałaś się podjąć wyzwania na nowo i znów można ujrzeć Twoje prace w kąciku redaktorskim. O.każdej osobie, którą teraz pozdrowię mogłabym się rozpisać, ale myślę, że macie już dość czytania. Najserdeczniej w świecie pozdrawiam Kryptona, Marine ( Nutellę ), Kasię, Semiego, Saphire, Pawła, Quebo mojego kochanego, Gałgana,aguero, Jamesa ( pseudonim gruby Gerber ), Karola (-_-), Umciaka, Chińczyka, Grzecha, Majuna, Hamesa i od razu super śpiewaczki Marte i Natalie, Shoke'a ( Wiza ), Kardzia, NeO, Venema i wszystkich, którzy zamienili ze mną chociaż jedno zdanie, a których tu nie ma ( Nie bijcie, buziole ). Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze! [Tymbarkowa]: Również dziękuje i do zobaczenia na forum !
 34. 23 points
  Nick na forum: Kasia! Wiek: 19 Staż na Forum: Użytkownik od czerwca 2015, czas na forum ~166d Znajomość Regulaminów: Bardzo dobra/Dobra, treść znam dobrze, jak i przestrzegam, co można zauważyć po braku jakiegokolwiek warna. Czas jaki możesz poświecić na forum: Od 2-3h wzwyż, jestem tu można powiedzieć w każdym wolnym momencie, cały czas na telefonie lub po powrocie do domu przed komputerem. Znajomość funkcji Moderatora: Posiadałam tu Opiekuna na 3 serwerach, teraz tylko grafika, wiec podstawowa moderacja znana dobrze. :) Dlaczego ty?(Kilka argumentów): Powiem o sobie trochę co juz większość zna, ale nie wszyscy. Jestem osobą dosyć specyficzną, staram się być trochę w cieniu, nie lubię się dużo wyróżniać, stawiać każdego na równi, nie prowokować. Jestem przyjacielska, opanowana. Staram się być miła, lubię też sobie czasami pośmieszkować. Wspominając wcześniejsze serwery, mam nadzieję, sprawowałam się dobrze. W ostatnim czasie, prowadzę konkurs graficzny, staram się pomagać w każdej sytuacji, pojawiać się w miejscach w których mogę. Na sb często też się udzielam, jeśli pojawia się tam jakiś konflikt staram się go załagodzić lub jeśli ktoś obraża innych, raportuję delikwenta. Masz jakieś pomysły na rozwój sieci?: Prawdę mówiąc co do zmian, jako takich za bardzo nie widzę, większość została juz dawno zgłoszona. Co do nowości, postarałabym się o jeszcze większą reklamę, filmik na YT to tylko mały krok. #Edit. Przypomniały mi się jeszcze świąteczne emotki z zeszłego roku, wspominałam to już Queen, więc może teraz też je dodać na okres świąteczny. Dodanie zimowych banerów, znowu wprowdziły by tą miłą atmosferę, więc może by kosmetycznie je odświeżyć. :) *oczywiście, wiem, że to trochę pracy i w 5 min się tego nie zrobi :) Wymagania: Co najmniej 30 dni spędzonych na froum + Przynajmniej 500 postów napisanych na forum + Konto na forum powyżej 6 miesięcy + Ukończenie 18 lat + Chęć pomagania innym użytkownikom + Czyste konto (Brak warnów) + (Jeszcze nigdy nie otrzymałam warna :p ) Osoba kandydująca na stanowisko moderatora musi być rozpoznawana na forum + Dobra znajomość regulaminów forum + Dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji +
 35. 23 points
  Hejka! Miało być w śniegu, ale u mnie śniegu nie ma. :giggle: Ps. I tak pewnie nie wygram :p
 36. 23 points
  Myślisz, że wiesz wszystko na temat CSC? Ha..! o tym się przekonamy, a dokładniej... Sam mikołaj sprawdzi twoją wiedzę! Na czym polega konkurs? Mikołaj ma dla Was 20 pytań... łatwiejszych, ale też tych nieco trudniejszych się znajdzie. Wszystkie pytania dotyczą naszej sieci no.. prócz jednego pytania. :devilred: Jednak spokojne, bez pośpiechu! Pytań jeszcze nie ma, będą Wam one udostępnione 6 grudnia o godzinie 18:00 i pojawią się w tym temacie także budziki oraz przypomnienia wskazane! Ktoś zapyta "Hej, ale czemu dodajesz teraz posta skoro pytania pojawią się dopiero 6 grudnia?" Nazwa tego konkursu nie została wymyślona przypadkiem. Konkurs opiera się na pytaniach także wygrywa tylko i wyłącznie PIERWSZA osoba, która na wszystkie odpowie prawidłowo. Pomyślałam, że udostępnianie posta z pytaniami będzie trochę nie fair gdyż inne osoby mogą w tym czasie grać, robić cokolwiek innego i nie będą tego świadome, że właśnie trwa konkurs, a ktoś inny będzie w trakcie udzielania odpowiedzi. ALE! Jest też mały haczyk, odpowiedzi na pytania nie podajecie mi na PW, a tutaj, w komentarzu. Spokojnie, zostanie włączona moderacja także nikt nie podpatrzy odpowiedzi i tych postów nie zobaczy do momentu aż ktoś z administracji ich nie odkryje ~ teraz wyjaśnienie. Uważam, że to lepsze rozwiązanie ponieważ gdybyście wysyłali mi na PW odpowiedzi to mogło by tutaj wkraść się małe oszustwo.. Mianowicie jako, że liczy się pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo ktoś mógłby oszukać pisząc w pół głupoty, a później dopiero po wysłaniu wiadomości to edytować gdzie np. osoba zaraz po tej napisała by wszystko poprawnie oraz za pierwszym razem, a jak wiecie na PW nie ma opcji "Edytowano przez xx o godzinie xx" Także musicie uważać i sprawdzać na bieżąco co piszecie bo po wysłaniu wiadomości ona "znika" i nikt po za administracją nie będzie miał możliwości jej edytowania ani podglądania! Także sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać aby nie było wtopy bo liczy się pierwsze podejście! Zasady: Musisz mieć min. 10 postów na forum Numerujemy nasze odpowiedzi od 1 do 20 Odpowiadamy poklei Pilnujemy orografii i poprawności (abym nie musiała się domyślać co napisaliście, inaczej odrzucam!) Odpowiedź piszemy pod tym postem, NIE na PW! Można napisać jedną odpowiedź na 24h (w przypadku błędu macie drugą szansę ~ o ile nikt nie był szybszy) Nagroda: Nagrodą dla pierwszej osoby, która odpowie na wszystkie pytania prawidłowo jest.... zakup jakieś rzeczy za paysafecard o wartości 50 zł Pytania: 1. Ile jest na sieci serwerów CS 1.6 i CS GO? 2. Kto hostuje serwery na naszej sieci?? 3. Kto napisał regulamin forum cs-classic? 4. Kto wprowadził na forum "Elite sieci csc"? 5. Od kiedy funkcjonuje sieć csc? (miesiąc oraz rok) 6. Kim jest promotor na sieci i jakie ma zadania? 7. Ile w przybliżeniu znajduje się postów na forum? 8. Co to są punkty reputacji i za co się je zdobywa? 9. Czy sieć posiada inne serwery prócz cs (jeśli tak podaj jakie)? 10. Co oznacza czarny kolor użytkownika i za co możemy go otrzymać? 11. Ile na tą chwile jest rang na forum? (bez podrzędnych rang oraz banned) 12. Czy nasza sieć posiadała mod 1.6 typu BF4? 13. Czym różni się vip od donatora? 14. W 2016 roku na prima aprilis, właściciel sieci zrobił dowcip użytkownikom forum, na czym ten żart polegał? 15. Czy sieć Cs-classic posiadała serwery innych gier niż cs (jeśli tak podaj jakie)? 16. Podaj dokładną datę zarejestrowania największej liczby użytkowników online w jednej chwili. 17. Kto stworzył aktualne bannery serwerów? 18. Jaki jest rekord online na TS cs-classic? 19. Kto wprowadził na forum "klasyczną gazetkę"? 20. Dopóki nie napiszę, że konkurs się zakończył oznacza to, że wciąż nikt nie udzielił wciąż prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania. Przypominam, że przysługuje Wam ponowna szansa napisania posta po upływie 24 godzin." Przypominam, że przysługuje Wam ponowna szansa napisania posta po upływie 24 godzin, a poniżej znajduje się lista osób oraz godziny w których napisały - dzięki temu będziecie wiedzieć kiedy 24 od waszego posta minie: Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie! Konkurs będzie trwał od 06.12.16 do 11.12.16 lub do momentu aż ktoś odpowie prawidłowo na wszystkie pytania! Dziękuje @Kasia! za napis. Dziękuje [member=*Kinga Walcząca* :o] za pomoc. Pozdrawiam oraz życzę powodzenia,
 37. 23 points
  @Splintus @eQu @LAYZOOO @M a r t a : ) @Xardes @Kosin @Pr0siaczek @xanax @Agent_Baton
 38. 23 points
  Witam, Od dzisiaj ruszamy z rangą VIP na forum, która będzie możliwa do zakupu na dany okres czasu przez każdego użytkownika sieci, który nie miał nigdy bana na forum. Koszt rangi przez pierwszy miesiąc to 11,07 zł w przypadku płatności SMS lub 5 zł za pierwszy miesiąc i 5,5 zł za każdy kolejny w przypadku przelewu. Można też płacić PSC, wtedy także jest zabierana prowizja, tutaj proszę pisać do mnie na PW. Pieniądze które zdobędziemy ze sprzedaży VIP'ow zostaną przeznaczone na różne cele, które będę podawał w temacie. Co daje rangi i jak ją zdobyć? Tak jak wspomniałem wcześniej, rangę można kupić, ale nie tylko, można też ją zdobyć za wkład pracy na forum, który ja uznam za pożyteczny, głównie tyczy się to rangi Gamer bądź Redaktor, ale jeżeli zobaczę, że ktoś sam od siebie robi też w innych działach coś by rozruszać dane forum, to także otrzyma te rangę i bedzie to swego rodzaju zapłata. Pamiętajcie, że to ja przyznaje te rangę, więc proszę nie pytać mnie oto czy ją dostaniecie i ile musicie pisać by ją otrzymać, bo takie wiadomości po prostu będę zlewał, to nie ma być wykonywane tylko dla rangi, dostanie to osoba dla której nie liczy się sama ranga, ale też chęć pomocy forum, np: w zwiększeniu aktywności. Rangę można zakupić, a jej koszt został podany wyżej. Opis tego co daje ranga znajduje się tutaj Rangi dostępne na forum. Aby zakupić rangę, wystarczy napisać do mnie na PW, ja podam treść i numer lub dane do przelewu, a gdy już wszystko zostanie poprawnie wykonane, gracz zostanie zobowiązany do wypełnienia wzoru podanego poniżej i wpisania się w ten temat. WZÓR: Nick na forum: Ranga ma być ustawiona jako główna czy dodatkowa?: Czas zakupu rangi (kiedy kupiono - data): Przelew/PSC/SMS: Na ile wykupiono VIP?: Dziękuje każdemu kto kupił VIP'a i tym samym pomógł nam w rozwoju.
 39. 23 points
  Witam, Z dniem dzisiejszym udało mi się ukończyć system nagród, który polegać będzie na zdobywaniu punktów za grę, a następnie wymienianiu ich na usługi dostępne na serwerze. Jest on połączony z naszym sklepikiem, dzięki czemu możemy sumować zakupione już usługi ze sobą :) Dodatek ten pojawi się niedługo na naszych serwerach CS:GO, a potem zabiorę się za wersję pod serwery CS 1.6. Wygląda to następująco, podczas gry co 5 minut dostajemy punkty, które są zależne od tego czy jesteśmy w grupie STEAM czy nie. Oczywiście będąc w naszej grupie STEAM Cs-Classic.pl otrzymujemy więcej punktów. W tej chwili wygląda to tak, że co 5 minut otrzymuje się 1 punkt nie będąc w grupie i 2 gdy w tej grupie się znajdujemy. By wymienić punkty na nagrody, należy wpisać !nagroda, pokaże nam się menu z naszą liczbą punktów. Na co chcemy wymienić punkty? Na przykład na PREMIUM Teraz tak wygląda czat Mam nadzieję, że ten system przypadnie Wam do gustu i zwiększy aktywność graczy na serwerach. Na dniach pojawi się on na naszych serwerach. Zapraszam do dyskusji na temat nowego dodatku i zadawania pytań. Pozdrawiam i życzę miłej gry na naszych serwerach.
 40. 23 points
 41. 23 points
 42. 22 points
  Nick: Powód:Bardzo pomocny,miły oraz sympatyczny użytkownik.Był adminem na TS,i sprawował się bardzo dobrze,myślę Że zasługuje na to wyróżnienie. :)
 43. 22 points
  Spammer ja ze snapa : #księzniczka
 44. 22 points
  Witam serdecznie w kolejnym wydaniu klasycznej gazetki, tym razem w wydaniu grudniowym. Jak możecie zauważyć, kategorie w gazetce zostały zmienione, niektóre usunięte, a niektóre dodane. Mam nadzieję, że obecne kategorie są lepsze niż poprzednie i zapewnią Wam więcej rozrywki. Na koniec, chciałbym Was przeprosić za spóźnienie się z gazetką, powodem był sylwester :szampan: :labado: :sick: Dodany został śnieg, z możliwością wyłączenia. Dodana została grupa VIP, która ma na celu pomóc sieci finansowo. Dodana została grupa Stały Bywalec, dla osób które pomogły rozwinąć się sieci. Grupa przyznawana jest osobom, które pomogły sieci w inny sposób niż przez pomoc finansową. Osoby, które pomogły sieci finansowo otrzymują grupę Donator. Dodane zostały świąteczne emotikony: :swtaniec: :prezent: :mikolaj: :chsmiley: :swchlanie: :swkiss: [FORUM] ŚWIĄTECZNE ZDJĘCIA: Odnośnik [sERWERY] (CS 1.6/FFA) TOP15 - Odnośnik (CS 1.6/ODD2) TOP15 - Odnosnik (CS 1.6/ZOMBIEMOD) Konkurs Aktywności - Odnośnik (CS 1.6/CSGOMOD) Strzelasz? Nagrody zbierasz! - Odnośnik (CS:GO/CODMOD) TOP3 - Odnośnik (CS:GO/4FUN) Fragujesz? Zyskujesz! - Odnośnik REDAKTOR: [+] GryTrean | [+] Tymbarkowa x3 GAMER: [+] Umciaak * | [+] Korcikoo | [+] Landynka OPIEKUN SERWERA: [+] James0v. | [+] Shinozaki | [+] OG droso | [+] Mr.saper *VIP: Maus | Question? ;3 | Umciaak * | Marina | SzeregowiecPL | [email protected] [email protected] | lemiwiki Grupa, przy której widnieje gwiazdka ( * ) nie posiada uprawnień do moderacji forum. Użytkownicy wpisani w podzięce za pomoc finansową. Pynia → Śnieżynka Mysza → Zouza Ho0liBiceps → Ho0li Shoke → WiZi HardBoss → Senbonzakura Tracer → Maus Black-Hunter → Szczepan JC PLAMBYGG AS → AK-47 HeadShot Sieć cs-classic została założona w 2012 roku. promistrz | Counter-Strike 1.6 - 23/0 SzeregowiecPL | Counter-Strike:Global Offensive - 28/12 Filmik udostępniony przez: -_- Filmik udostępniony przez: Weronikaa Idzie Hans placem i widzi żyda jak sobie smaruje kawałek chleba gównem i pyta żyda - co bieda żydzie? A żyd na to - no bieda, bieda. A Hans - to co tak ku*wa grubo smarujesz? Autor kawału: SzeregowiecPL
 45. 22 points
 46. 22 points
  Nick: Pynia Powód: Bardzo aktywna duszyczka, stara się rozruszać ts'a i tworzy jako redaktor. Pod recenzjami często daje jakieś wskazówki, rady co by można poprawić, polepszyć.
 47. 22 points
 48. 22 points
  Z pozdrowieniami dla wszystkich super gąsek i dla tych mniej super też. :banan: .
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Guidelines