Jump to content
Sign in to follow this  
-_-

Dodawanie rozgrzewki pod serwer z modem COD

Recommended Posts

Witam,

W tym poradniku przedstawię wam jak dodać rozgrzewkę na serwer z modem CoD, tak by w tym czasie nie dalo się wybrać klasy, zdobyć perku, itd

 

Wchodzimy w nasz silnik Cod'a, i w zmiennych dodajemy

// ROZGRZEWKA
new Odliczanie[33] ;
new bool:noze = false;
new const muzyka[]= "misc/rozgrzewkacsc/nutacsc.mp3";
new koniecgorzewki = false;

Teraz szukamy 

#define ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE 672
#define ZADANIE_POKAZ_REKLAME 768
#define ZADANIE_USTAW_SZYBKOSC 832

i dodajemy pod tym to

#define SPRAWDZ 3431 

Teraz w public plugin_init()  dodajemy pod

	register_event("SendAudio", "WygranaTerro" , "a", "2&%!MRAD_terwin");
	register_event("SendAudio", "WygranaCT", "a", "2&%!MRAD_ctwin");
	register_event("CurWeapon","CurWeapon","be", "1=1");
	register_event("HLTV", "NowaRunda", "a", "1=0", "2=0");

to

	//ROZGRZEWKA 
	register_event("TextMsg","nozowka","a","2Game_C") 
	register_event("CurWeapon","switchweapon","be","1=1","2!29")		
	register_event("DeathMsg","death_msg","a")

Na końcu dodajemy

/////////////////////////////////////////////////////////// ROZGRZEWKA
public nozowka(id)
{
	if(!koniecgorzewki)
	{
		set_task(1.0, "Start")
	}
	
}
public Start(id)
{
	client_cmd(0,"mp3 play sound/%s", muzyka) 
	switchweapon(id)
		
	noze = true
	
	Odliczanie[id] = 60;
	
	if(task_exists(id + SPRAWDZ))
	{
		remove_task( id + SPRAWDZ )
	}
	set_task( 1.0, "Koniec", id + SPRAWDZ, _, _, "b" )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public Koniec(task_id)
{
	new id = task_id - SPRAWDZ    	
	
	set_hudmessage( 80, 0, 255, -1.0, 0.14, 2, 0.02, 1.0, 0.01 )
	show_hudmessage( id, "|=================|^n| Koniec rundy na noze za: %d |^n|=================|", Odliczanie[id] )
	
	Odliczanie[id] -= 1 
	
	if(Odliczanie[id] <= 0)
	{
		if( task_exists(task_id) )
		{
			remove_task( task_id )
		}
		set_cvar_num("sv_restart", 2);
		client_print(id, print_chat, "Powodzenia! Zyczymy milej gry, Administracja Cs-Classic.pl"); 
		client_cmd(0, "mp3 stop");
		
		noze = false
		koniecgorzewki = true
	}
}
public switchweapon(id)
{
	if (!noze)
		return PLUGIN_CONTINUE
	
	engclient_cmd(id,"weapon_knife")
	return PLUGIN_CONTINUE
}
public death_msg()
{
	if(!noze)
		return	
	
	new id = read_data(2)	
	set_task(1.0,"respawn_player",id)
}
public respawn_player(id)
{   
	if(is_user_connected(id))
		ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id)   
}

Teraz blokujemy zdobywanie perków i wybieranie klas

 

Gdy nie mam frakcji:

Szukamy public WybierzKlase_Handle(id, menu, item) i zamieniamy go na

public WybierzKlase_Handle(id, menu, item)
{
	client_cmd(id, "spk QTM_CodMod/select");
	
	if(item++ == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}	
	
	if(item == klasa_gracza[id] && !nowa_klasa_gracza[id])
		return PLUGIN_CONTINUE;
	
	if(koniecgorzewki)
	{
		nowa_klasa_gracza[id] = item;
		if(klasa_gracza[id])
			client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Klasa zostanie zmieniona w nastepnej rundzie.");
		else
		{
			UstawNowaKlase(id);
			DajBronie(id);
			ZastosujAtrybuty(id);
		}
	}
	else
		client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Nie mozesz wybrac klasy na rozgrzewce.");
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
} 

Gdy mamy frakcje, to:

Szukamy public WybierzKlase_Handler(id, menu, item) i zamieniamy go na

public WybierzKlase_Handler(id, menu, item)
{
	client_cmd(id, "spk QTM_CodMod/select");
	
	if(wybrana_klasa[id] == klasa_gracza[id] && !nowa_klasa_gracza[id])
		return PLUGIN_CONTINUE;
	
	switch(item)
	{
		case 0:
		{
			if(koniecgorzewki)
			{
				nowa_klasa_gracza[id] = wybrana_klasa[id];
				if(klasa_gracza[id])
					client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Klasa zostanie zmieniona w nastepnej rundzie.");
				else
				{
					UstawNowaKlase(id);
					DajBronie(id);
					ZastosujAtrybuty(id);
				}
			}
			else
				client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Nie mozesz wybrac klasy na rozgrzewce.");
		}
		case 1:
		{
			WybierzKlase(id)
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

a następnie przechodzimy do public UstawPerk(id, perk, wartosc, pokaz_info), przed 

	if(!ilosc_perkow)
		return PLUGIN_CONTINUE;

to

	if(!koniecgorzewki)
		return PLUGIN_CONTINUE;

Gotowe, oto sposób, który pozwala nam dodać rozgrzewkę, jest to mój ubogi sposób, ale działa 

 • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Guidelines