Jump to content

Regulamin CS 2 [Call of Duty]


-_-

Recommended Posts

  • Root

Regulamin CS:GO [Call of Duty]

Każdy gracz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem serwera, gdyż wchodząc na niego automatycznie go akceptuje.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności jego przestrzegania. W przypadku banów ze strony administracji nie popartych podpunktami w regulaminie admin dostanie ostrzeżenie następnie zostanie pozbawiony funkcji oraz zbanowany na 1 dzień - 1 tydzień.
Gra ma opierać się na zasadach "fair play", więc każda próba oszustwa, czyli wykorzystywania mechanik nie wynikających z gry dostępnych dla każdego gracza w samej grze, jest oszustwem i skończy się banem.

 

1.§ Indywidualne ustawienia użytkownika.

Jest to zbiór zasad związany z ustawieniami samego klienta gracza.

1.1. Ustawienia nazwy użytkownika.

1.1.1. Nazwa użytkownika nie może zawierać wulgaryzmów z języka polskiego, być rasistowska/faszystowska/seksistowska oraz nie może obrażać jakiegokolwiek z graczy lub admina, a także utrudniać działanie na samym nicku gracza przez pluginy. [Ostrzeżenie / Kick / Ban na 30 min]

1.1.2. Zakaz podszywania się pod graczy. [Ban na 1 dzień]

1.1.3. Zakaz podszywania się pod admina. [Ban na Zawsze]

1.1.4. Zakaz ustawiania nicku reklamujący inny serwer lub/oraz sieć. [Ostrzeżenie/ Kick / Ban na tydzień]

1.1.5. Zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych innych graczy bez ich zgody, tyczy się to każdych danych które mogą wskazywać na konkretną osobę, w tym zdjęć. [Ostrzeżenie / Ban na 1 dzień]

1.2. Ustawienia sieciowe użytkownika.

1.2.1. Każdy gracz zobowiązany jest do posiadania pingu w granicach 1-120ms. Ping większy niż wymieniona wartość będzie karany [Kick / Ban na 5 min.]

1.2.2. Gracze mający problem z klatkowanie/dziwnymi teleportami będą karani [Ostrzeżenie / Ban na 5 min. / Ban na 15 min]

 

 

2.§ Zasady rozgrywki na Call Of Duty Mod

Wyjaśnienie panujących zasad dotyczących rozgrywki

2.1 Zasady rozbudowane, wyjaśniające

2.1.1. Zakaz wchodzenia / zabijania z tekstur. [Ostrzeżenie / Ban na 30 min / Ban na tydzień]
   
a. Tekstury - miejsca nie przystosowanie do przebywania w nich: przezroczyste ściany / brak tekstur / miejsce typu "lustro weneckie".
    b. Nie dotyczy miejsc, w które można dostać się za pomocą podsadzki przez jednego gracza, o ile nie łamiemy punktu powyżej.

    c. Gdy gracz utknie w takim miejscu po użyciu perku duch, ma obowiązek użycia komendy "kill" w konsoli, a gdy utknie tam po użyciu przez innego gracza umiejętności oszusta, powinien zgłosić tę sytuację na u@ poprzednio używając komendy "kill".
    d. Zakaz wykorzystywania perku Worki w celu dostania się na txt niezgodnych z powyższymi podpunktami.
    e. Mapa de_mini_aztec zakazuje się wchodzenie na txt nad respem CT (piramida i jej okolice).

2.1.2. Zakaz stawiania min, dynamitów, totemów, pułapek, claymore, laserów, replik w niedozwolonych miejscach.  [Ostrzeżenie / ban na 30 min / Ban na 5 godzin]
    a. Zakaz stawiania min na: pace, schodach, drabinach, wentach oraz oknach. W przypadku okna i wentylacji chodzi o ustawienie ich w ten sposób by dało się bezpiecznie przejść.
    c. Zakaz stawiania min w oknach oraz przejściach z otwieranymi drzwiami (nie dotyczy jeżeli drzwi są rozwalone).
    d. Istnieje możliwość stawiania min w przejściach jeśli owe możemy przeskoczyć lub obejść.
    e. Zakaz stakowania claymore - ustawianie jedna na drugiej, stawianie w odległości mniejszej niż hitbox postaci.

    f. Zakaz stawiania dynamitu przy lub na: pace, hostach, res area'ch, bs'ach oraz respach.
    g. Zakaz stawiania totemu w sposób uniemożliwiający wrogom wykonywanie celów mapy ( BS, hosty, paka, res area), nie dotyczy przejść do ww.
    h. Zakaz stawiania replik w przejściach uniemożliwiających przejście innym graczom.
    i. Zakaz stawiania laserów jeśli nie da się ich przeskoczyć lub obejść.

2.1.3. Zakazuje się strzelania z respa do respa, przed upływem 1:45 czasu rundy dla:  [Ostrzeżenie / Ban na 30 min]
    a. De_eldorado - parter domku między respami (wyjątki: podświetlenie na czerwono za pomocą tagrenade, po zobaczeniu wroga w oknie/ drzwiach.
    b. Zakazuje się rzucania granatów na respa przed 1:45 na mapie de_insertion2

2.1.4. Zakaz "expienia" się nawzajem z innym graczem.  [Ban na 1 dzień - tydzień / Ban na Zawsze]
   
a. Oddawanie swojego życie by przeciwnik mógł na nas fragować.
    b. Nie wykonywanie celów mapy w celu pomocy innemu graczowi w wykonaniu misji / zdobyciu lvl'a.

    c. Mocno przesadzona pomoc w misjach, na przykład: spamowanie na rynku jednym perkiem.
    d. Zakazuje się kupowania perku na rynku po czym wystawienia go za tą samą cenę bądź drożej. [Ban na 6-12h]

2.1.5. Na serwerze obowiązuje nakaz wykonywania celów mapy. [Ostrzeżenie / Kick / Ban na 5 min]
    a. Kampienie na swoim respie dłużej niż do 1:15 jest zabronione.  [Ostrzeżenie / Kick / Ban na 60 min]

2.1.6. W momencie gdy na serwerze nie znajduje się przynajmniej 5 CT obowiązuje Only A. [Ban na 30 minut]
    a Only A nie obowiązuje, wtedy gdy BS znajduje się na respie CT bądź w jego okolicy.


2.2 Zasady krótkie

2.2.1. W przypadku dostrzeżenia gracza grającego nieczysto niezwłocznie zgłoś to na u@ zakaz pisania na say/mówienia przez mikrofon o cziterach. [Mute 1-3h]

2.2.2. Zakaz używania jakichkolwiek wspomagaczy/skryptow. (wallhack, aimbot, no recoil, speedhach, itp). [Ban na Zawsze]

2.2.3. Zakaz oszukiwania lub wykorzystywania błędów. [Ban na Zawsze]

2.2.3. Zabroniony jest strzelanie na scroll na Tec9 (skrypt od AC może to uznać za aim). [Ban na dzień]

2.2.4. Zakaz wykorzystywania jakichkolwiek bugów serwera ( klas, perków , sklepu oraz innych możliwych ) [ Ban od 1 do 7 dni / Ban na Zawsze za ponowne nadużycie]

2.2.5. Zakaz reklamowania innych serwerów oraz stron internetowych lub proszenia o gg/skype/steam po to by zareklamować swój serwer. [ban na tydzień / Ban na Zawsze]

2.2.6. Zakaz utrudniania gry graczom swojej drużyny, np: celowym rzucaniem flash pod nogi. [Ostrzeżenie / Kick / Ban od 5 do 30min]

2.2.7. Zakaz strzelania będąc zablokowanym w teksturach ( kill w konsole ) lub w powietrzu podczas używania perka "Duch" (Dotyczy też granatów, dynamitów itp).  [Ostrzeżenie / Ban na 30 minut]

2.2.8. Zakazuje się nadużywania perków np.Spamowanie za pomocą perku "zwinne palce" a także innymi perkami. [Ostrzeżenie / Kick / Ban na 30 minut]

2.2.9. Zakazuje się wrzucania umiejętnością Oszusta poza mapę/z dużych wysokości, bugowania w txt i innych graczach  oraz celowego "tepania" w miny, dynamit, lasery, śnieżki, rakiet, worki i każde inne elementy gry, które zablokują gracza. [Ostrzeżenie / 30min / godzina / dzień]

2.2.10. Zakazuje się ustawiania wulgarnych/rasistowskich/seksistowskich/faszystowskich oraz innych niestosownych "nametagów" na broni. [Ban na dzień / Ban na tydzień]

2.2.11. Nazwa klanu oraz jego prefix nie powinien zawierać wulgaryzmów/ rasistowskich/ faszystowskich/ seksistowskich oraz innych niestosownych słów. [Ban na dzień / Ban na tydzień]

 

3.§ Zasady komunikacji głosowej oraz say/say_team/ say_team@ (u@)

3.1. Zakaz nadużywania wulgaryzmów na say/tsau badź przez mikrofon lub na czacie [Ban na 30 min / Ban na 1 godzinę]

3.2. Zakaz obrażania graczy na serwerze [Ban na 30 min / Ban na 1-3 godziny]

3.3. Zakaz obrażania adminów na sayu/tsau/u@/ bądź przez mikrofon [Ban na 1 godzinę / Ban na 1 dzień]

3.4. Zakaz używania mikrofonu w przypadku braku mutacji [Ban na 5 min / Ban na 30 min]

3.5. Zakaz spamowania oraz nadużywania komend na sayu/tsay/u@ [Ostrzeżenie / Ban na 1 godzinę / Ban na 1 dzień] 

 

4.§ Prawa gracza na serwerze.

4.1. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od jakiegokolwiek bana na niego nałożonego zgodnie z przyjętymi zasadami w dziale "Prośby o UB". [Ban na Zawsze]

4.2. Każdy gracz ma prawo napisać skargę na forum.cs-classic.pl w dziale Skargi serwera Call of Duty CS:GO.

4.3. Każdy gracz ma prawo zgłosić łamanie regulaminu zgodnie z przyjętymi zasadami - stosując u@ oraz powyższe nakazy.

4.4. Każdy gracz ma prawo poprosić admina o zrobienie vote na mniejszą bądź inna mapę jeśli wśród graczy panuje niezadowolenie.

4.5. Każdy gracz ma prawo iść na "zw" na spectatora na okres nie dłuższy niż 10 minut. po wcześniejszym poinformowaniu o tym admina

 

5.§ Prawa i obowiązki administratora na serwerze.

5.1. Każdy admin zobowiązany jest do przedstawianie dowodu/dowodów, które potwierdzą zgodność jego bana z treścią dla banów permantnych (na zawsze). W innym przypadku może zostać nałożone na niego ostrzeżenie.

5.2. Każdy admin ma dawać przykład zarówno na say/tsay  say@ jak i na mikrofonie. W przypadku używania wulgaryzmów dostaje ostrzeżenie lub zostaje zdegradowany.

5.3. Każdy admin przestrzega regulaminu tak samo jak zwykły użytkownik.

5.4. Każdego admina obowiązuje wykaz banów zawarty wyżej w [ ........ ]. w przypadku nakładania banów nie opartych regulamin admin traci funkcję.

5.5. Admin nie ma prawa zmieniać mapy bez zgody graczy i wcześniejszego vote z zapytaniem o to, chyba że wynika to z sytuacji na serwerze lub wymuszenia ze strony Opiekuna/Właściciela. Nie dostosowanie się do tego grozi utratą admina.

5.6. Admin ma obowiązek sprawdzenia podejrzeń graczy zgłaszanych na u@.

5.7. Każdy admin musi stosować powody banów z menu dostępnym w panelu administracyjnym bądź podawać jasne i zrozumiałe dla gracza powody bana w przypadku bezsensownych treści admin zostanie pozbawiony funkcji gdy nie zareaguje na ostrzeżenia.

5.8. Właściciel i Opiekun/i nie podlegają temu punktowi.

 

 

Legenda:

[DOZWOLONE NA SERWERZE]

[TARYFIKATOR KAR - DŁUGOŚCI BANÓW ZA PRZEWINIENIA]

 

Zastrzegam sobie prawo do edytowania / zmieniania / dodawania / usuwania jakich chcę punktów w regulaminie w każdej chwili.

Na mocy Prawa autorskiego obowiązuje zakaz kopiowania wyżej wymienionych treści bez zgody autora. Regulamin stworzony dla cs-classic.pl

-_-,

Punkt 2.12 został zaktualizowany

Punkt 2.13 został wykreślony

  • Like 7
  • Love 3
Link to comment
Share on other sites

  • -_- changed the title to Regulamin CS 2 [Call of Duty]
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to Privacy Policy