Jump to content

[CS:GO] qRPG - System rpg z modułami dla umiejętności (config)


-_-

Recommended Posts

 • Root

[CS:GO] qRPG - System rpg z modułami dla umiejętności (config)

Aktualna wersja: 1.3

 

OPIS

Plugin dodaje do gry xp, poziomy oraz tzw walutę za poziom, która pozwala nam rozbudowywać umiejętności dodane do samego rpg. Każdy z graczy zaczyna z tzw 0 poziomem i po wbiciu danej ilości xp, otrzymuje nowy poziom oraz daną ilość waluty, która pozwala mu ulepszyć daną umiejętność. Xp ustalamy w pliku i to stamtąd pobiera także maksymalny poziom dostępny na serwerze. Umiejętności są osobnymi modułami (są osobnym pluginem) i możemy nimi operować przez config, ustalając ich maksymalny poziom (max jest ograniczony do 50 lvl umiejętności), moc umiejętności na danym poziomie, jej nazwę, unikalny ciąg znaków oraz koszt ulepszenia, a także koszt sprzedaży.
Umiejętności można odsprzedawać jeżeli w configu ustaliliśmy wartość większą niż 0 dla sprzedaży, z uwzględnieniem każdemu poziomu, więc możemy zrobić też tak, że np: sprzedaż będzie dostępna tylko dla danych poziomów umiejętności.

Główne Menu:

qRPG - Menu Główne

 

Menu ustawień

qRPG - Ustawienia RPG

 

Menu Umiejętności

qRPG - Umiejętności

qRPG - Ulepszanie umiejętności

qRPG - Sprzedawanie umiejętności

 

 

Panel Admina

qRPG - Panel Admina

qRPG - Reset danych

 

CONFIG

Główny:

"qRPG"
{
	"TypeXp"		"3"	// typ xp: 0 - tabelka xp | 1 - level*level*LevelMultiplier | 2 - level*LevelMultiplier | 3 - StartXpValue+(LevelMultiplier*level)
	"StartXpValue"		"150"	// wartość startowa dla obliczania xp (Działa tylko z TypeXp = 3)
	"LevelMultiplier"	"100"	// mnożnik xp per level
	"MaxLevel"		"240"	// maksymalny poziom
	"PointsForLevel"	"24"	// ile punktów za poziom
	"AnnounceLevelUp"	"10"	// od którego poziomu gracza informować wszystkich o awansie gracza (0 - wyłącza informowanie)
	"RankCacheTime"		"30"	// co ile odświeżać pozycje w rankingu (w sekundach)
	"TopXpNum"		"15"	// ilość graczy dla top xp. Ustaw 0 by wyłączyć
	"SellSkills"		"1"	// 0 - wylacz całkowicie sprzedaz | 1 - sprzedawaj od razu do 0 poziomu | 2 - sprzedawaj każdy poziom pojedynczo

	"LevelUpSoundPath"	"qRPG/levelup.mp3"	// lokalizacja dźwięku dla wbicia poziomu
}

 

Przykładowy plik z tabelką xp

10
50
100
500
1000
2500
4000
7000
10000
15000

 

EVENT:

// This file was auto-generated by SourceMod (v1.11.0.6917)
// ConVars for plugin "qRPG_add_Event.smx"


// Minimalna ilość osób potrzebna do działania
// -
// Default: "2"
// Minimum: "0.000000"
qrpg_min_players "1"

// Ile xp za zabicie z kosy
// -
// Default: "25"
qrpg_frag_knife_xp "25"

// Ile xp za fraga
// -
// Default: "50"
qrpg_frag_xp "50"

// Ile xp za mvp
// -
// Default: "10"
qrpg_mvp_xp "10"

// Ile xp za wygranie rundy
// -
// Default: "10"
qrpg_round_win_xp "10"

// Ile xp za plant bomby
// -
// Default: "15"
qrpg_bombplant_xp "15"

 

LISTA ZMIAN

v1.05 (18.12.2022)
1. Dodano nowe forwardy
	qRPG_OnClientUpdateSkill - wywołuje się przed aktualizacją poziomu umiejętności graczy. Możęmy tutaj to zablokować
	qRPG_OnClientUpdateSkillPost - wywołuje się po zaktualizowaniu poziomu umiejętności gracza
2. Poprawiono kod pluginu
3. Aktualizacja qRPG_skill_Armor
	Dodano do configu opcje 'helmet', która określa czy dany poziom ma otrzymać hełm
	Poprawiono tworzenie umiejętności
4. qRPG_skill_Bunny
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
5. qRPG_skill_DoubleJump
	Zmieniono nazwę na qRPG_skill_MultiJump
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
6. qRPG_skill_Gravity
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
7. qRPG_skill_Health
	Zmieniono nazwę na qRPG_skill_StartHealth
7. qRPG_skill_HeBurn
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
8. qRPG_skill_Speed
	Zmieniono nazwę na qRPG_skill_StartSpeed
9. qRPG_skill_Strength
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
10. qRPG_skill_Thief
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
11. qRPG_skill_Vampire
	Poprawiono kod i zastosowano nowe forwardy by usprawnić działanie pluginu
12. Dodano qRPG_skill_PistolBurn
	Szansa na podpalenie z pistoletu
13. Dodanoq RPG_skill_RegenerationArmor
	Regeneracja pancerza co ileś sekund
14. Dodanoq qRPG_skill_SwapPosition
	Szansa na zamianę miejscami z wrogiem
15. Dodanoq qRPG_skill_Rotation
	Szansa na obrócenie gracza po strzale
16. Dodanoq qRPG_skill_WeaponFire
	Zwiększa o dany procent prędkość strzelania
17. Dodano nowy moduł qRPG_add_FlagBoostXp
	Pozwala ustawić mnożnik xp dla danej flagi

v1.2 (16.01.2023)
1. Przeniesiono wszystkie convary pod config
2. Zmieniono sposób naliczania xp
3. Poprawiono configi od umiejętnosci
4. Uproszczono opisy
5. Dodano nową umiejętność qRPG_skill_IceKnife, qRPG_skill_IcePistol, qRPG_skill_Denial
6. Zmieniono config dla qRPG_skill_PistolBurn, qRPG_skill_BurnHE, qRPG_skill_MultiplierHealth, qRPG_skill_StartHealth, qRPG_skill_Respawn, Skill_Rotation, qRPG_skill_SwapPosition, qRPG_skill_Thief, qRPG_skill_Vampire


v1.25 (21.02.2023)
1. Dodano sprawdzanie pozycji gracza na serwerze + zaktualizowano oto qRPG_add_ShowInfo (trzeba zaktualizować translacje)
2. Dodano top 15 (ilość można zmienić) xp
Dodano nową translację
	"Menu_TopXpTitle"
	{
		"en"		"[qRPG :: TOP XP]\nRefresh per map\n "
		"pl"		"[qRPG :: Top XP]\nOdświeża co mapę\n "
	}
3. Dodano nowe natywy
  qrpg_get_rank_count - sprawdzanie ilości osób w bazie
  qrpg_get_user_rank - sprawdzanie miejsca w rankingu na podstawie xp
4. Dodano dwa nowe ustawienia w Main.cfg
  "RankCacheTime"		"30"		// co ile odświeżać pozycje w rankingu (w sekundach)
  "TopXpNum"			"15"		// ilość graczy dla top xp. Ustaw 0 by wyłączyć
5. Dodano opcję zmiany typu sprzedaży skilli i odgórnego ich uruchomienia
	"SellSkills"		"1"			// 0 - wylacz całkowicie sprzedaz | 1 - sprzedawaj od razu do 0 poziomu | 2 - sprzedawaj każdy poziom pojedynczo
6. qRPG_skill_WeaponFire działa tylko na slot 1 i 2
7. Dodano qRPG_add_Freeze - moduł odpowiadający za zamrożenie (zaktualizowano: qRPG_skill_IceKnife | qRPG_skill_IceNade | qRPG_skill_IcePistol)
8. Dodano qRPG_add_Burn = moduł odpowiadający za podpalenie (zaktualizowano: qRPG_skill_BurnHE | qRPG_skill_BurnPistol)


v1.3 (06.04.2023)
1. Dodano nowe natywy
2. Poprawiono skill qRPG_skill_ReserveAmmo
3. Dodano nowy skill qRPG_skill_Knockback
4. Dodano nowy skill qRPG_skill_RegenerationAmmo
5. Dodano nowy skill qRPG_skill_Vampire_Damage, który jest podobny do qRPG_skill_Vampire, lecz tyczy się dmg

 

INSTALACJA

Standardowa

Translacja: addons/sourcemod/translations/

Config: addons/sourcemod/configs/RPG/

 

CENNIK

Całość to koszt: 50 zł
(10 zł co 6 msc by mieć dostęp do aktualizacji)

Chcę kupić, co mam zrobić? Napisz wiadomość do @ -_-

Zakup zawiera:

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Dodatkowy Armor
Dodaje co spawn daną ilość armoru lub hełm

 

Jak wygląda przykładowy config?

"armor"
{
	"name"		"Pancerz"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"armor"			// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"25"		// koszt poziomu
		"sell"		"12"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"25"		// ilość armor
		"helmet"	"0"		// czy dodawac helm?
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"50"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"100"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"100"
		"helmet"	"1"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Boost do skoku
Podbija prędkość o dany procent przy każdym skoku

 

Jak wygląda przykładowy config?

"bunny"
{
	"name"		"Zając"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"bunny"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"		// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"25"	// koszt poziomu
		"sell"		"15"	// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.05"	// o ile procent zwiększyć ilość hp
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.08"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] MultiJump
Dodatkowe skoki za poziom umiejętność

 

Jak wygląda przykładowy config?

"multijump"
{
	"name"		"MultiJump"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"multijump"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"1"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"250"		// koszt poziomu
		"sell"		"125"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"1"		// ilość dodatkowych skoków
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Grawitacja
Zmniejszanie grawitacji względem poziomu umiejętności.

 

Jak wygląda przykładowy config?

"gravity"
{
	"name"		"Zmniejszona Grawitacja"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"gravity"			// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"				// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"30"			// koszt poziomu
		"sell"		"15"			// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.01"			// o ile procent zmnniejszyć grawitację
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.03"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.04"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.05"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Podpalenie z Hegrenade
Po wybuchu gracz ma szansę na podpalenie trafionego gracza

 

Jak wygląda przykładowy config?

"heburn"
{
	"name"		"Podpalające HE"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"heburn"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"3"		// szansa na podpalenie
		"duration"	"10"		// czas trwania podpalenia
		"damage"	"3.0"		// obrażenia jakie zadaje podpalenie
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"9"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"12"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"15"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
}
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Inteligencja
Procentowo zwiększa ilość otrzymywanego xp przez graczy

 

Jak wygląda przykładowy config?

"intelligence"
{
	"name"		"Inteligencja"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"intelligence"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"	"50"		// koszt poziomu
		"sell"	"25"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"	"0.03"		// o ile procent zwiększyć ilość otrzymywanego xp
	}
	"2"
	{
		"cost"	"75"
		"sell"	"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"	"0.06"
	}
}
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Niewidzialność
Ustawia graczowi daną przeźroczystość

 

Jak wygląda przykładowy config?

"invisibile"
{
	"name"		"Niewidzialność"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"invisibile"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"230"		// wartość niewidzialności 0-255
	}
	"2"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"200"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Regeneracja Zdrowia
Regeneruje daną ilość zdrowia co ileś sekund

 

Jak wygląda przykładowy config?

"regenerationhp"
{
	"name"		"Regeneracja zdrowia"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"regenerationhp"	// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"50"		// koszt poziomu
		"sell"		"25"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"1"		// ilość regenerowanego hp
		"time"		"10.0"		// co ile czasu regenerować hp
	}
	"2"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"1"
		"time"		"5.0"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Prędkość przeładowania
Zwiększona prędkość przeładowania broni

 

Jak wygląda przykładowy config?

"reloadtime"
{
	"name"		"Szybkie przeładowywanie"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"reloadtime"			// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"				// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"17"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.02"		// o ile przyśpieszyć przeładowanie broni
	}
	"2"
	{
		"cost"		"45"
		"sell"		"22"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.04"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Zwiększony Magazynek
Mnożenie magazynku gracza o dany procent

 

Jak wygląda przykładowy config?

"reserveammo"
{
	"name"		"Zwiększony Magazynek"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"reserveammo"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"50"		// koszt poziomu
		"sell"		"25"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"1.03"		// mnożnik dla podstawy magazunku gracza
	}
	"2"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"1.06"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Zmartwychwstanie
Szansa na zmartwychwstanie po śmierci

 

Jak wygląda przykładowy config?

"respawn"
{
	"name"		"Zmartwychwstanie"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"respawn"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"60"		// koszt poziomu
		"sell"		"30"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"3"		// szansa na zmartwychwstanie po śmierci
	}
	"2"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"5"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"100"
		"sell"		"50"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"8"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"150"
		"sell"		"75"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"11"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Mnożnik szybkości
Zwiększa szybkość gracza o dany procent

 

Jak wygląda przykładowy config?

"startspeed"
{
	"name"		"Kondycja"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"startspeed"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"25"		// koszt poziomu
		"sell"		"12"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.03"		// o ile procent zwiększyć szybkość gracza
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.06"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"33"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.10"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.12"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Mnożnik Zdrowia
Zwiększa zdrowie gracza o dany procent

 

Jak wygląda przykładowy config?

"multiplierhealth"
{
	"name"		"Mnożnik Zdrowia"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"mutlihealth"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"25"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.03"		// o ile procent zwiększyć ilość hp
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.05"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.08"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.11"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Siła
Mnoży obrażenia gracza

 

Jak wygląda przykładowy config?

"strength"
{
	"name"			"Siła"			// nazwa umiejętności
	"unique"		"strength"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"		"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"			"25"		// koszt poziomu
		"sell"			"12"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"			"0.01"		// o ile procent zwiększyć zadawane obrażenia
	}
	"2"
	{
		"cost"			"40"
		"sell"			"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"			"0.04"
	}
	"3"
	{
		"cost"			"65"
		"sell"			"33"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"			"0.06"
	}
	"4"
	{
		"cost"			"80"
		"sell"			"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"			"0.08"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Złodziej
Szansa na wyrzucenie broni gracza

 

Jak wygląda przykładowy config?

"thief"
{
	"name"			"Złodziej"	// nazwa umiejętności
	"unique"		"thief"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"		"4"		// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"		"100"		// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"17"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"3"		// szansa na wyrzucenie broni
	}
	"2"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"4"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"5"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"120"
		"sell"		"60"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"7"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Wampir
Po zabójstwie ma szansę na zwrócenie danej ilości zdrowia

 

Jak wygląda przykładowy config?

"vampire"
{
	"name"		"Wampiryzm"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"vampire"	// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"		// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"		// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"25"	// koszt poziomu
		"sell"		"12"	// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"5"	// ile procent szans na zwrócenie życia
		"health"	"30"	// ilość przywracanego hp
	}
	"2"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"10"
		"health"	"30"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"100"
		"sell"		"50"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"12"
		"health"	"30"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"150"
		"sell"		"75"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"15"
		"health"	"30"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Podpalający Pistolet
Po trafieniu gracza z pistoletu, ma szansę na podpalenie go

 

Jak wygląda przykładowy config?

"pistolburn"
{
	"name"		"Podpalające Pistolet"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"pistolburn"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"3"		// szansa na podpalenie
		"duration"	"10"		// czas trwania podpalenia
		"damage"	"3.0"		// obrażenia jakie zadaje podpalenie
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"9"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"12"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"15"
		"duration"	"10"
		"damage"	"3.0"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Regeneracja Pancerza
Regeneruje daną ilość armor co ileś sekund

 

Jak wygląda przykładowy config?

"regenerationarmor"
{
	"name"		"Regeneracja pancerza"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"regenerationarmor"	// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"2"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"50"		// koszt poziomu
		"sell"		"25"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"5"		// ilość regenerowanego armoru
		"max_armor"	"100"		// ile maksymalnie armor moze zregenerowac gracz
		"time"		"10.0"		// co ile czasu regenerować
	}
	"2"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"armor"		"5"
		"max_armor"	"100"
		"time"		"5.0"
	}
}
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Zamiana miejscami
Szansa na zamianę miejscami po trafieniu

 

Jak wygląda przykładowy config?

"swap_position"
{
	"name"		"Zamiana miejscami"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"swapposition"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"17"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"3"		// szansa na zamianę miejscami po zadaniu dmg
	}
	"2"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"5"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"7"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"120"
		"sell"		"60"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"11"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Obrócenie
Szansa na obrócenie gracza po strzale o 180 stopni

 

Jak wygląda przykładowy config?

"rotation"
{
	"name"		"Obrócenie"		// nazwa umiejętności
	"unique"	"rotation"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"17"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"5"		// szansa na obrócenie gracza
	}
	"2"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"8"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"11"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"120"
		"sell"		"60"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"15"
	}
}

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Szybkostrzelność
Zwiększa o dany procent prędkość strzelania

 

Jak wygląda przykładowy config?

"weapon_fire"
{
	"name"		"Szybkostrzelność"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"weaponfire"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"30"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.03"		// o ile procent zwiększyć Szybkostrzelność
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.05"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.08"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.1"
	}
}
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Zamrożenie na HE
Szansa na zamrożenie gracza przez daną ilość sekund po wybuchu HE

 

Jak wygląda przykładowy config?

"icenade"
{
	"name"		"Zamrażające HE"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"icenade"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	// [ PLUGIN DATA ]
	"max_chance"	"100"			// przedział liczbowy dla szansy 100 to 1-100

	"1"
	{
		"cost"		"35"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"3"		// szansa na zamrożenie
		"duration"	"1.0"		// czas trwania zamrożenia
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"9"
		"duration"	"2.0"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"50"
		"sell"		"25"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"9"
		"duration"	"3.0"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"70"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"chance"	"9"
		"duration"	"4.0"
	}
}

 

Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Obrażenia po upadku
Zmniejszenie obrażeń po upadku

 

Jak wygląda przykładowy config?

"falldamage"
{
	"name"		"Obrażeń po upadku"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"falldamage"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"30"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.1"		// o ile procent zmnniejszyć obrażenia po upadku
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.25"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.5"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"0.75"
	}
}

 

Link to comment
Share on other sites

 • Root

[UMIEJĘTNOŚĆ] Dodatkowe życie
Dodatkowe ilość życia co spawn

 

Jak wygląda przykładowy config?

"starthealth"
{
	"name"		"Dodatkowe Zdrowie"	// nazwa umiejętności
	"unique"	"starthealth"		// unikalny ciąg znaków umiejętności
	"max_level"	"4"			// maksymalny poziom umiejętności

	"1"
	{
		"cost"		"25"		// koszt poziomu
		"sell"		"15"		// ile otrzyma gracz za odsprzedanie umiejętności (0 - nie zezwalaj na odsprzedaż)
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"5"		// o ile zwiększyć ilość hp
	}
	"2"
	{
		"cost"		"40"
		"sell"		"20"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"10"
	}
	"3"
	{
		"cost"		"65"
		"sell"		"35"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"15"
	}
	"4"
	{
		"cost"		"80"
		"sell"		"40"
		// [ PLUGIN DATA ]
		"value"		"20"
	}
}

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site you agree to Privacy Policy