Jump to content

Recommended Posts

Regulamin CS:GO [Jailbreak]

imageproxy.png

 

 
 
 

1. Zasady gry na serwerze
 

1.1 Grając na naszym serwerze akceptujesz regulamin.
1.2 Zabronione jest wykorzystywanie wszelakich bugów/błędów na mapie, należy od razu zgłosić je do opiekuna bądź admina.  
1.3 Zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych oraz serwerów CS:GO jak i posiadanie tagów z nimi związanymi.
1.4 Zabronione jest używanie wszelakich wspomagaczy.
1.5 Wszelkie sprawy do administracji zgłaszamy na [email protected]
1.6 Zabronione jest podszywanie się pod adminów oraz graczy. (Posiadanie tego samego nicku lub podawanie się za tą osobę)
1.7 Zakaz podpowiadania CT-TT, TT-CT (wyjątkiem jest sytuacja gdy pozostaje jedna osoba niezbuntowana)
1.8 Nieżywi mają zakaz podpowiadania żywym.
1.9 Zakaz celowego podkładania się (zabijania się lub umożliwianie łatwego zabicia), gdzie ktoś oprócz zabójcy może mieć z tego korzyści ($ lub respekt) 
1.10 Gdy CT widzi więźnia bijącego ucieczkę ma prawo go zabić. Bicie ucieczki też jest uznawane jako próba buntu.
1.11 Strzał ostrzegawczy (karniak) ~ 1-2 strzały w ciało więźnia. Nie może on być wymierzony w głowe oraz z broni takich jak: snajperka, shotgun, deagle oraz rewolwer
1.12 Zakaz blokowania (przeszkadzanie przez podchodzenie gdy nie ma włączonej przenikalności) gracza, który jest w trakcie pojedynku lub jest zabawa, dotyczy to tylko osób, które nie biorą czynnego udziału w zabawie/pojedynku. 
1.13 Zakaz przebywania na spect gdy serwer jest pełny. Administracja zastrzega sobie prawo do wyrzucenia osoby ze specta jeżeli będzie wymagała tego sytuacja.
1.14 Zakaz oszukiwania na zabawach prowadzonych na mapie. 
1.15 Zakaz zagłuszania strzelając z broni.
1.16 Gracz może zrobić głosowanie za wyrzuceniem strażnika tylko wtedy, gdy osoba ta gra niezgodnie z regulaminem, prowadzi monotonnie lub jej gra przeszkadza większości więźniów.
1.17 Zabronione jest używanie pojazdów na zabawach (oprócz FreeDay'a).
1.18 Zakaz zawierania sojuszy bezkolorowych na zabawach dla więźniów.

 
2. Zasady zachowania na serwerze

 

2.1 Zabronione jest udostępnianie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody
2.2 Zakazane jest obrażanie graczy i nadmierne używanie wulgaryzmów na serwerze. Dotyczy to również zamieszczania na czacie obraźliwych cytatów/bindów.
2.2 Zakazane jest prowokowanie do wszelkich kłótni i sporów.
2.3 Bez pozwolenia administracji, puszczanie muzyki, śmiesznych tekstów itp. przez mikro jest zakazane.
2.4 Zakazane jest uprzykrzanie gry sojusznikom. (nie dotyczy rywalizacji między więźniami, patrz pkt. 3.5)
2.5 Zakazane jest nadużywanie mikrofonu oraz spamowanie na chacie.
2.6 Zabronione jest używanie nicków obraźliwych, wulgarnych oraz prowokacyjnych.
2.7 Zabronione jest kłócenie się z administracją.
2.8 Zakaz robienia VoteKickCT przeciwko osobie, która gra zgodnie z regulaminem.

 
3. Zasady więźnia

 

3.1 Więzień w każdym momencie ma prawo do zbuntowania się jednak musi liczyć się z szansą zginięcia. 
3.2 Wiezień ma obowiązek słuchać się osoby prowadzącej lub osoby wyznaczonej przez niego.
3.3 Zabronione jest zabijanie innych więźniów chyba, że wymaga tego zabawa (np. włączony boks) lub rozkaz osoby prowadzącej. Zabicie więźnia w następujących przypadkach jest traktowane jako TeamKill:
- Zabicie więźnia ze swojej drużyny w zabawach typu pokemony (gdy włączony jest boks).
- Poprzez włączenie zabawy na której znajdują się więźniowie, co skutkuje ich śmiercią. (skakanka, kolorki i wszystkie inne zabawy, które mogą zabić gracza)

3.4 Wiezień ma obowiązek wykonywać dane polecenia.
3.5 Dozwolone jest utrudnianie gry miedzy więźniami podczas rywalizacji np. smoke rzucony na skakance (nie dotyczy popełniania TK)
3.6 Podczas przeszukiwania więźnia, więzień zobowiązany jest do bycia w totalnym bezruchu w przeciwnym wypadku może zostać zabity.
3.7 Jeżeli wiezień odłączy się od grupy, ucieknie bądź będzie się chował przed klawiszami musi liczyć się z tym iż może zostać to uznane za bunt.
3.8 Zbyt bliskie podchodzenie do Klawisza może zostać potraktowanie jako próba ataku/buntu przez co wiezień może zostać zabity.
3.9 
Gdy jakikolwiek CT zostanie zabity poprzez bunt (z rąk TT) pozostała reszta więźniów zobowiązana jest ustawić się w pozycji buntu w ciągu maksymalnie 3 sekund od jego śmierci.
3.10 Przy zmianie prowadzącego znikają wszystkie obowiązujące nakazy i zakazy a więźniowie maja bezruch.
3.11 
Prowadzący ma prawo wydania dowolnego polecenia, które jest zgodne z regulaminem, w tym bezruch, totalny bezruch oraz pozycję buntu.

Bezruch ~ Stanie w miejscu. Możliwe jest rozglądanie się, kucanie, skakanie w przeciwnym razie Klawisz ma prawo zabić.|
Totalny bezruch ~ Stanie w miejscu. Zakazane jest jakiekolwiek ruszanie się, kucanie itp w przeciwnym razie Klawisz ma prawo zabić.
Pozycja buntu ~ Totalny bezruch, na kucaka patrząc się maksymalnie w dół. Po nadaniu innego polecenia odwołuje ona wszystkie nakazy jak i zakazy

3.12  Flash, smoke, grenade, decoy, molotov, zeus ~ są traktowane jako broń. Jeżeli jest zakaz posiadania broni, a strażnik przyłapie więźnia na posiadaniu GRANATU musi dać więźniowi szanse na wyrzucenie go w stronę INNĄ niż CT. Jeżeli strażnik da wcześniej czas na wyrzucenie broni, może zabić więźnia za posiadanie granatu.
3.13 Jeżeli więzień wejdzie do GR GunRoom'a (a klawisz na to nie zezwolił) Klawisz ma prawo zabić więźnia bez ostrzegania go.
3.14 Osoby ożywione mają obowiązek dołączyć do grupy więźniów i od tego momentu obowiązują ich te same polecenia. (Podczas dołączania, nie mają prawa się buntować oraz posiadać broni)
3.15 Więzień który był AFK bądź uciekł ma prawo dołączyć do pozostałych za zgodą prowadzącego. Jeżeli uciekła więcej niż jedna osoba, prowadzący chcąc dać jej szansę na powrót powinien wyznaczyć okres czasu w którym wszyscy uciekinierzy mają szansę dołączyć. (Patrz punkt 5.6)
3.16 Więzień ma zakaz podnoszenia broni oraz zmuszony jest do jej wyrzucenia gdy rozkaże tego klawisz, w innym przypadku zostanie zabity.
3.17 Freekille na NAS zgłaszamy TYLKO poprzez komendę !fk lub !freekill .

Masz 30 sekund po śmierci na zgłoszenie freekilla, inaczej sprawa idzie w zapomnienie!
W powodzie należy wyjaśnić, dlaczego to był freekill, możesz też w tym miejscu zapytać się dlaczego zostałeś zabity.

3.18 Wszystkie polecenia wykonujemy jak najszybszą drogą. (nie ociągamy się)
3.19 Jeżeli zostanie co najwyżej jeden niezbuntowany więzień, pozostali mają 40 sekund na bunt. Jeżeli gracz przed tym miał status zbuntowanego należy mu się dodatkowe 20 sekund na dokończenie buntu.
3.20 Więźniowie mają zakaz zbuntowania się za pomocą broni wyrzuconej przez przerzuconego strażnika, gracz może zostać za to ukarany slayem/wyrzuceniem/banem.
3.21 Więzień ma prawo zaatakować strażnika tylko wtedy jeżeli ten jest w jego zasięgu. Podejście, podskoczenie do CT i uderzenie go jest uznawane jako próba buntu.


4. Zasady Klawisza

4.1 Klawisze mają obowiązek posiadać sprawny i działający mikrofon oraz nie mogą go nadużywać lub zagłuszać prowadzącego.
4.2 W przypadku kiedy nie ma chętnych na prowadzenie dozwolone jest pozwolenie osobie bez pełnej mutacji na prowadzenie. Osoba bez mutacji ma obowiązek też ustąpić miejsca w trakcie, jeżeli znajdzie się osoba spełniająca regulamin.
4.3 Klawisze mają obowiązek wydać polecenia przed upływem pierwszych 60 sekund gry w przeciwnym wypadku więźniom przysługuje FreeDay. Zmiana prowadzącego nie jest poleceniem.
4.4 Klawisze są zobowiązani do pilnowania Więźniów. Klawisze mają zakaz bezcelowego biegania po mapie, bawienia bądź zwiedzania.
4.5 Klawisz ma zakaz zabijana bądź obijania więźnia bez powodu.
4.6 Klawisz nie powinien prowokować więźniów np. poprzez za bliskie podchodzenie, wiezień ma prawo wtedy zaatakować, zabicie więźnia wiąże się z FreeKillem. 
4.7 CT ma zakaz kłamania i żartowania z więźniów które skutkowałoby ich śmiercią.
4.8 Klawisz ma zakaz dawania broni więźniowi (Nie tyczy się to w przypadku zabaw gdzie może być to potrzebne)
4.9 Klawisze mają zakaz kampienia w GR (Gun Roomie) chyba, że wymaga tego zabawa lub więźniowie się buntują.
4.10 Klawisze mogą wydawać polecenia więźniowi tylko gdy pozwoli na to prowadzący lub chcą sprawdzić czy więzień posiada broń.
4.11 Każdy Klawisz jest odpowiedzialny za swój czyn, nie można stosować odpowiedzialności grupowej.
4.12 Na jednego Klawisza przypada 4 więźniów.
4.13 Zakaz celowego przechodzenia do drużyny 'Więźniów' tylko na zabawę! Karane slayem/wyrzuceniem/banem.
4.14 Strażnik może wyłączyć przenikalność tylko wtedy, gdy wymaga tego zabawa, lub więźniowie się buntują. Jeżeli strażnik wie, gdzie jest buntownik, ma prawo ustawić TT w jedno miejsce, np. środek lasera, i wyłączyć przenikalność.
4.15 W przypadku, gdy więzień zgłosił freekill, strażnik który zabił gracza ma obowiązek wyjaśnić dlaczego ten został zabity. NIE WOLNO ODRZUCAĆ BEZ WYJAŚNIENIA. Gdyby się okazało, że więzień został zabity bez powodu - należy go ożywić/wynagrodzić pod komendą !freekill/!fk. Jeżeli fk gracza w najbliższym czasie nie zostanie rozpatrzone gracz ten zostanie ożywiony lub nagrodzony.

Jeżeli jest Admin - jest on jako sędzia, również może ożywić gracza/nagrodzić go pod komendą !fk. Jeżeli Admina nie ma, trzeba się dogadać między sobą.

4.16 W przypadku gdy CT nie jest w stanie opanować więźniów, którzy cały czas się buntują, administracja ma prawo przenieść takie osoby z CT do TT.
4.17 Strażnik ma obowiązek użycia strzału ostrzegawczego(karniaka) w przypadku gdy więzień nie wykonuje poprawnie polecenia. Jeżeli więzień dalej nie wykonuje polecenia lub łamie zakaz strażnik może go zabić. Punkt dotyczy tylko sytuacji gdy więźniowie znajdują się w celach.
4.18 Tak zwane "granie pod kill" (to znaczy Zabijanie więźniów dla statystyk lub wydawanie poleceń typu "Kto chce zginąć niech...") jest ZAKAZANE. W przeciwnym przypadku taki gracz może zostać wyrzucony lub zbanowany. Jeżeli więzień chce zginąć powinien wpisać w konsole kill lub poprosić strażnika o zabicie go.


5. Zasady Prowadzącego

5.1 Pierwszeństwo w prowadzeniu mają osoby, które przeszły mutacje.
5.2 Prowadzący ma obowiązek najpierw wydać polecenie zanim otworzy cele.
5.3 Prowadzący musi dać więźniom czas na wykonanie polecenia, tyle, aby było to wykonalne przez każdego niezbuntowanego więźnia. Prowadzący może odliczać, ale nie musi.

Zakazy obowiązują od razu po wypowiedzeniu ich przez prowadzącego, jeżeli wiezień łamie zakaz w chwili wypowiedzenia, prowadzący powinien dać mu odpowiednią ilość czasu na reakcje (zazwyczaj 3s. wystarcza) (jeżeli więzień przedłuża - zabić).

Przykład: Prowadzący mówi: Zakaz kucania. Wiezień jest na kucaka - powinien wstać. Więzień - złamał zakaz dopiero po wypowiedzeniu? Więzień ginie.
5.4 Prowadzący ma zakaz wydawania polecenia, które będzie skutkowało gwarantowaną śmiercią.
Wydanie sprzecznego polecenia odwołuje zakaz/nakaz z nim związany.

5.5 W przypadku kiedy prowadzący ginie wszystkie jego poprzednie polecenia zostają unieważnione to samo tyczy się w przypadku przekazania innej osobie prowadzenia. (Patrz punkt 3.9 lub 3.10)
Jeżeli jakiś CT zginie, prowadzący ma zakaz włączania jakiejkolwiek zabawy.

5.6 Prowadzący ma zakaz faworyzowania jakiegoś gracza, każdy ma równe prawa. 
5.7 Prowadzący musi wydawać polecenia które są zrozumiałe dla pozostałych graczy. (prowadzący musi mówić powoli i wyraźnie)
5.8 Prowadzący podczas zabawy "Wskaż terrorystę do zabicia" może zezwolić na wybranie tylko jednej osoby w czasie trwania rundy. Zabawy typu "ostatnia reakcja (na zabijanie)" lub "Wskaż kolegę do zabicia" nie mogą być przeprowadzane bez konkretnego powodu. 
Przykład: Jest 9 więźniów a prowadzący chce zrobić Mam Talent, w której udział może wziąc maksymalnie 8 terrorystów. Zatem może on zastosować jedną z wyżej wymienionych zabaw do zredukowania liczby więźniów.

5.9 Prowadzący podczas zabawy "Wskaż kolegę do zabicia" może zezwolić na wybranie tylko jednej osoby w czasie trwania rundy.
5.10 Zakazy można odwołać poprzez wydanie sprzecznego polecenia, nakazy (bez dodania frazy "do odwołania") obowiązują tylko do następnego polecenia ruchu

Przykład zakazu: Zakaz Skakania.
Przykład nakazu: Macie kucać.

5.11 Prowadzący nie może dać więcej niż 1 polecenie ruchu. (Skakanie, chodzenie/bieganie, kręcenie się, kucanie)
5.12 Bezruch jak i totalny bezruch odwołuje się poprzez wydanie innego polecenia ruchu
5.13 Prowadzący jest zobowiązany do powtórzenia polecenia gdy wiezień o to poprosi. Gdy prowadzący powtarza polecenia powtarza to dla każdego, a nie dla tej konkretnej osoby. Zabicie graczy, gdy jest prośba o powtórzenie wiążę się z FK. (Prowadzący nie musi powtarzać tego samego polecenia więcej niż raz)
5.14 Zakaz boksu w celi.
5.15 Jeżeli prowadzący pozwala zbuntowanemu więźniowi wrócić, nie ma prawa zmienić zdania, chyba, że więzień się dalej buntuje lub ma broń.
5.16 Gdy więźniowie się zbuntują, prowadzący ma ZAKAZ dawania boxa osobom zbuntowanym/buntującym się.
5.17 Prowadzący ma OBOWIĄZEK wyprowadzić przed cele jak największą ilość osób. (CT jest zobowiązane do stosowania strzałów ostrzegawczych na więźniach, którzy starają się wykonać poprawnie polecenia, ale mogą zabijać za zakazy)
5.18 Prowadzący ma zakaz zmienienia poleceń w powtórzeniu, jeżeli tak się stanie jest zmuszony powtórzyć raz jeszcze TAK SAMO.
5.19 Prowadzący nie może dać więcej niż 3 zakazy.
5.20 Prowadzący podczas jednej mapy może dać maksymalnie 4 zabawy z listy !zabawy. (Zabawy serwerowe nie są brane pod uwagę)
5.21 Między zabawami z !zabawy musi być przynajmniej 1 dzień normalnego prowadzenia.
5.22 Prowadzący ma zakaz robienia zabaw, które wymuszają użycie innych komend (przykładowo Pierwsza Reakcja napisz na say'u: !rtv). Nie dotyczy to komendy !hats
5.23 W zabawach Quiz , Mam Talent i Sąd może brać udział maksymalnie 8 ostatnich więźniów.
5.24 Prowadzący ma obowiązek przygotować pytania do quizu tak, aby nie przedłużać rundy do samego jej końca.
5.25 Prowadzący nie ma prawa wydawać poleceń zakazujących komunikacje więźniom.
Przykład: Zakaz używania mikrofonu, TT mówi TT ginie.
Od tego jest komenda !mikro lub wyłączenie mikrofonu więźniom poprzez menu prowadzącego. Nadużywanie tej opcji może skutkować banem na drużynę CT.

5.26 Prowadzący może dać pozycje buntu w celi tylko i wyłącznie, jeżeli strażnik zginie z rąk więźnia.
5.27 Prowadzący ma obowiązek uleczyć więźniów przed zabawą, w której ważne jest życie gracza.

 

6. Zasady Życzeń

 

6.1 Ostatni więzień ma prawo do życzenia pod warunkiem, że  prowadzący wyraził na to zgodę. (Odwołują mu się wtedy wszystkie polecenia
6.2 Życzenia które będą wymagały użycia cmd przeznaczonych dla admina nie będą spełniane.
6.3 Życzenie musi być możliwe do wykonania.
6.4 Życzeniem nie może być większa ilość życzeń.
6.5 Życzenie nie może dotyczyć zabicia innego gracza. 
6.6 Klawisze nie mogą zabić się podczas życzenia. (zabicie wiąże się z przerzuceniem do TT z brakiem możliwości udziału w zabawie)
6.7 Więzień ma zakaz celowego przedłużania życzenia ~ np. poprzez bieganie po mapie, rozmawianie z graczami.
6.8 Gdy wiezień wypowie życzenie, a następnie zabije klawisza LUB jeżeli zabije i wybierze życzenie ~ życzenie zostaje anulowane. (Admin musi zabić owego więźnia. W przypadku braku admina na serwerze CT MUSZĄ wpisać killa)
6.9 Wiezień na wypowiedzenie/wybranie swojego życzenia ma 30 sekund w przeciwnym wypadku klawisz może zabić więźnia.
6.10 Życzenie musi być możliwe do wykonania w dzień życzenia lub następny możliwy dzień. (Życzenie nie przechodzi na następną mapę)
6.11 Ostatni więzień ma prawo wybrać (napisać/powiedzieć) życzenie z poza menu życzeń.
6.12 W przypadku gdy nie ma prowadzącego (przykładowo jest Killday), a więzień korzysta z niestandardowego życzenia (pisze lub mówi) - większość strażników musi wyrazić na to zgodę.
6.13 Więzień jako życzenie niestandardowe może wybrać przejęcie kontroli nad CT. (Przysługuje mu wtedy 1:30min kontroli nad CT)
6.14 Jeżeli CT nie odpowie na niestandardowe życzenie więźnia, jest to traktowane jako brak zgody
6.15 Jeżeli więzień powie, że wygra w pojedynku nie określając liczy osób z iloma ma wygrać, zobowiązany jest on do pokonania wszystkich CT
6.16 Więzień, który wybrał bezruch jako życzenie ma 1 minutę na odnalezienie i zabicie strażników.Po upływie tego czasu strażnicy mogą wpisać killa.
6.17 Jeżeli więzień na życzeniu wybrał lub wygrał FreeDay to prowadzący ma prawo pozwolić na dołączenie do reszty graczy w następnej rundzie. 
Jeżeli jest kilka osób z FreeDay'em(z życzenia) to wszystkie muszą wyrazić chęć powrotu. W przeciwnym wypadku prowadzący nie ma prawa zabrać FD tylko jednej osobie.
(W przypadku gdy gracz dostał FD jako kontrabande, prowadzący nie musi pozwolić na powrót, nawet jeżeli osoba z FD z życzenia może to zrobić)

6.18 Przy wyborze życzeń obowiązuje tzw. Kolejka życzeń. 
Przykład: Jeżeli więzień w poniedziałek wygrał zabawę na środę, to we wtorek inny więzień nie może wziąć duszka/FD/zabawę na ten sam dzień co poprzednia osoba. W przypadku gdy osoba wybierze FD lub duszka i uniemożliwi wykonanie wcześniejszego życzenia, administrator lub strażnik może zabić taką osobę i oddać jej życzenie w następnym możliwym dniu. Punkt tyczy się również FD/duszka z kontrabandy.


7. Zasady FreeDay
 

7.1 FreeDay jest w każdą niedzielę lub gdy wiezień wybierze go jako życzenie.
7.2 Wiezień podczas FreeDay może robić to na co ma ochotę (przestrzegając regulamin). 
7.3 Prowadzący podczas FreeDay nie może wydawać poleceń.
7.4 Ostatni gracz na FreeDay nie ma życzenia.
7.5 Strażnicy zajmują GunRooma.
7.6 Więzień, który wejdzie do GunRooma może zostać zabity.
7.7 Więzień, który ma broń lub stoi w kręgu buntujących się, może zostać zabity.
7.8 Jeżeli nastąpi Freeday przez to, że prowadzący nie wyda poleceń, gracz CT ma prawo do użycia broni jeżeli zostanie zaatakowany w drodze powrotnej do Gun Rooma. To samo tyczy się map, w której CT musi wyjść z Gun Rooma, aby otworzyć cele.
7.9 Strażnicy mogą używać granatu dymnego w GunRoomie w celu ukrycia ich pozycji.(Smoke, molotov, dmg z HE nie mogą wychodzić z poza GR'a)


8. Kary za poszczególne wykroczenia
 

8.1 Kultura osobista: Upomnienie -> Kick -> Ban 10-30 min -> Ban 2h -> Ban 1 wk
8.2 Obrażanie graczy: Upomnienie -> Kick -> Ban 15 min -> Ban 4h -> Ban 1 wk
8.3 Celowe wykorzystywanie bugów/błędów mapy: Ban 1-5 h
8.4 FreeKill: Ban 1d -> Ban 1 wk
8.5 MassFreeKill: Ban 3d -> 1 wk
8.6 Reklamowanie innych sieci: Ban Permanentny
8.7 Używanie różnego rodzaju wspomagaczy (cheatów lub innych programów): Ban Permanentny
8.8 Utrudnianie gry: Upomnienie -> Kick -> Ban 10min
8.9 Wysoki ping: Kick -> Ban 5 min
8.10 Nadużywanie mikrofonu lub say: mute / gag 30 min -> 2h -> 1d -> 1wk -> perm
8.11 Wulgarne/ obraźliwe nicki: Kick -> Ban 30 min
8.12 Podszywanie się pod Admina/gracza: Ban permanentny
8.13 Nadużywanie [email protected]Upomnienie -> Kick -> Ban 10 min
8.14 Kłócenie się z administracją: Ban 10 min
8.15 Kampienie: Slay
8.16 Robienie VoteKickCT przeciwko osobie, która gra zgodnie z regulaminem: Ban 1d
8.17 Nadużywanie !fk: Ban 2h
8.18 Oszukiwanie na !fk: Ban 4h
8.19 Udostępnianie danych osobowych bez zgody tej osoby: Ban permanentny
8.20 Teamkill: Kick -> Ban na 2h
8.21 Bunt na mapie eventowej: Ban 30 minut
8.22 Bunt po ożywieniu lub bronią przeniesionego CT: Ban 2h


9. Bany na CT
 

9.1 Celowe podchodzenie do więźniów(Prowokacja): Ban dzień
9.2 Mylenie więźniów: Ban 3 dni
9.3 Celowe przechodzenia do drużyny 'Więźniów' tylko na zabawę: Ban do 2 dni
9.4 Obijanie lub zabijanie więźniów bez powodu: Ban do 3 dni
9.5 Nagminne wchodzenie do CT mimo kicków: Ban do 7 dni
9.6 Niesprawny mikrofon: Ban permamentny
9.7 Odrzucenie !fk bez wyjaśnienia: Kick z CT / Ban 2 dni
9.8 Utrudnianie więźniom zabawy, przeszkadzanie podczas pojedynków: Ban do 7 dni
9.9
Wychodzenie z GunRoom'a na FD: Kick z CT / Ban do 3 dni
9.10 Nieznajomość regulaminu: Kick z CT / Ban permamentny
9.11 Kill na życzeniu: Kick z CT
9.12 Gra pod zabójstwa(patrz punkt 4.18): Ban do 7 dni
9.13 Niezastosowanie się do punktu 4.4: Ban 3 dni
9.14 Nadużywanie komendy !noblock/!przenikalnosc: Ban do 3 dni


10. Admin oraz strażnik ma obowiązek
 

10.1 Utrzymać i odpowiadać za porządek na serwerze
10.2 Zwracać uwagę/banować osoby łamiące regulamin
10.3 Dawać jako członek administracji przykład innym graczom
10.4 Sprawdzać każdego zgłoszonego lub podejrzanego gracza
10.5 Sprawdzać czy zgłoszony tag gracza nie łamie regulaminu
10.6 Aktywnie udzielać się na forum jak i na serwerze
10.7 Admin oraz strażnik nie może wykorzystywać swoich przywilejów w celach własnych jak i również aby upraszczać grę swojemu teamowi
10.8 Admin oraz strażnik podlega regulaminowi za jego nieprzestrzeganie grozi utrata posady
10.9 Admin oraz strażnik ma zakaz wymierzania kary innemu adminowi/guardowi. Jeżeli dany członek administracji nadużywa bądź nie przestrzega regulaminu niezwłocznie ma zostać to zgłoszone opiekunowi, który indywidualnie wymierzy karę.
10.10 Admin ma zakaz zmieniania swojego nicku na czas tymczasowy, jeśli zmienia to na stałe.
10.11 Admin oraz strażnik może używać $ tylko w celach informacyjnych.
10.12 Admin oraz strażnik mogą wymierzać kary stosowne do zaistniałej sytuacji.
10.13 Admin ma prawo dać mapę ,która nie jest dostępna w mapcycle uprzednio robiąc głosowanie dla graczy.(Na tzw. "Mapie eventowej" Admin ma prawo użyć slay/kick/ban na osobie utrudniającej rozgrywkę).
10.14 Członek administracji jest zobowiązany do gry jako strażnik jeżeli nie ma chętnych na gre w tej drużynie.


11. Free Kill


10.1 FreeKill jest zakazany. W przypadku bezpodstawnego zabicia:
- Więzień powinien użyć komendy !fk 
- Klawisz/admin powinien użyć komendy ~fk - aby rozpatrzeć freekilla
Uwaga: Boks, zabawy są elementem rywalizacji.

10.2 Popełnienie FK
CT który popełnił fk ma obowiązek ożywienia tej osoby
Jeżeli nie ma możliwości ożywienia - CT który popełnił FK ma obowiązek dać FD(lub zabawę dla T), chyba ze wiezień nie chce
Jeżeli nie ma możliwości wykonania powyższych czynności - CT ma obowiązek wpisać killa w następny dzień

10.3 Popełnienie mass FK
W następny dzień osoba która popełniła fk ma obowiązek dać zabawę dla TT
Jeżeli nie ma możliwości dania zabawy - osoba przechodzi do TT, nie uczestniczy w zabawie po przejściu oraz ma zakaz wchodzenia do CT do końca trwania mapy

 
 
12. Opis zabaw oraz zasady
 
KillDay
KillDay to gra w której więźniowie otrzymują losową broń, po upływie 1 minuty umożliwione jest wzajemnie zabijanie się aż do ostatniej osoby. 
- Zakaz kampienia
Zakaz przedłużania
- Można posiadać sojusz tylko z 1 osobą, naciskając na nią "E"
Ostatni więzień otrzymuje życzenie
 
Chowany
Chowany to gra w której więźniowie chowają się w dowolnym miejscu na mapie aż do momentu zostania znalezionym przez klawisza.
W przeciągu 60 sekund trzeba znaleźć odpowiednią dla siebie kryjówkę.
- Zakaz Chowania się w celi lub w miejscach nieosiągalnych dla CT (lub w miejscach poza mapą)
- Zakaz używania TA Granade
- Zakaz chowania się w miejscu, które skutkuje 100% śmierć w przypadku wygranej (np. nad lawą)
- Zakaz wpisywania "KIll" w console. TT może to zrobić, gdy pozostaną tylko 2 żywe osoby z tej drużyny oraz max. 5 sekund po rozpoczęciu zabawy w przypadku gdyby kryjówka się nie udała.
 - Ostatni więzień ma życzenie
 Totalny zakaz przebywania na Spectate (na spectate mogą przebywać tylko osoby z administracji, przebywanie na spectate w czasie chowanego będzie karane kickiem z serwera)

 


Ganiany
Ganiany to zabawa w której każdy z graczy otrzymuje speed'a. Więźniowie muszą uciekać przed goniącymi ich klawiszami których zadaniem jest ich zabicie przy pomocy noża.
- Zakaz kampienia
- Ostatni więzień ma życzenie

 
Wojna Gangów
Wojna gangów to zabawa w której  jest się podzielonym na dane grupy, a im przydzielone kolory i możliwość wyboru broni. Po 1 minucie zaczyna się walka między kolorami. Walki trwają aż do pozostania ostatniej osoby.
- Zakaz kampienia
- Zakaz unikania walki
- Zakaz sojuszy między-kolorowych!
- Ostatni więzień otrzymuje życzenie

 
Dzieci Wojny
Dzieci wojny to zabawa w której zadaniem TT jest znalezienie oraz zabicie wszystkich członków z drużyny CT.
- Strażnicy mogą się skampić, ale tylko wtedy gdy jest pewne, że od razu mogliby zginąć. Inaczej muszą wyjść sami do więźniów.
- Więźniowie mają nakaz szukania strażników, a następnie ich zabijania, kto przedłuża może dostać kill/kicka/bana.
- Na zabawie nie ma życzenia, zabawa jest drużynowa.
- Zakaz kupowania czegokolwiek z !sklep.

 

Berek
Berek to zabawa której każdy z graczy otrzymuje speed'a. Więźniowie muszą uciekać przed goniącymi ich klawiszami których zadaniem jest złapanie wszystkich TT za pomocą noża, który zamraża. Aby "odmrozić" drugiego TT wystarczy uderzyć w niego kosą.
Zakaz kampienia
- Ostatnia osoba nie ma życzenia

 

HeadShot Day
Więźniowie dostają losowy pistolet oraz walczą między sobą do ostatniej osoby.
- Można zabić tylko strzałem w głowę.
- Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz przedłużania
- Zakaz kampienia dłużej niż 10 sekund

 

Ziemniak
W zabawie Ziemniak więźniowie dostają granat HE. Więźniowie walczą między sobą do ostatniej osoby.
- Zakaz sojuszy
Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz przedłużania
- Zakaz kampienia dłużej niż 10 sekund

 

Bhop Day
Więźniowie posiadają AutoBH oraz otrzymują losowy shotgun. TTvsTT do ostatniej osoby
- Zakaz sojuszy
- Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz przedłużania
- Zakaz kampienia dłużej niż 10 sekund

 

Molotov Day
Więźniowie dostają Molotov oraz walczą między sobą do ostatniej osoby. 
- Zakaz sojuszy
- Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz przedłużania
- Zakaz kampienia dłużej niż 10 sekund

 

SnowWar
SnowWar to zabawa, w której więźniowie rzucają się na śnieżki po upływie 15 sekund.
- Zakaz kampienia
- Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz leczenia się w celu uzyskania większej ilości HP, będzie uznawane to za bugowanie zabawy.

 

ZeusDay
Więźniowie dostają Zeusa i ExoJump i walczą miedzy sobą aż do ostatniej osoby
Zakaz kampienia
Brak sojuszy
- Ostatni więzień ma życzenie

 

CodMod
Więźniowie wybierają jedną klasę (poprzez !codmod) oraz walczą między sobą do ostatniej osoby
Zakaz sojuszy
Ostatni więzień ma życzenie
Zakaz przedłużania
Zakaz kampienia dłużej niż 10 sekund

Dostępne klasy:

 

Snajper (AWP+HE - 150 HP)
Komandos (DEAGLE - 100 HP - Szybki + Mniejsza grawitacja)
Strzelec Wyborowy (AK47+SMOKE+HE+KEVLAR - 200HP)
Obronca (M249+HE+KEVLAR+HELMET - 250HP)
Ninja (TMP+DEAGLE - 120HP - Szybki + Ciche kroki + Mniejsza grawitacja)
Elitarny Snajper (VIP) (AWP+DEAGLE+HE+KEVLAR+HELMET - 200HP - Ciche kroki)
Grenadier (SVIP) (M4A1+HE - 150HP - Szybki + Posiada nieskończoną ilość HE)

 

Survival
Cele się otwierają, wszyscy sie rozbiegają
Jedynym twoim celem jako więzień jest wybicie innych więźniów!
Strażnicy przebywają w gunroomie!
- Strażnicy mogą zabić więźnia, jesli ten zagraża ich życiu (strzela do nich/wchodzi do gr itd.)
- Ostatni więzień ma życzenie, nawet jak się zbuntował!
Brak sojuszy

 

TapDay
Gracze dostają losową broń z jednym nabojem. Wszyscy mają 50HP a ostatni żywy ma życzenie
- Ostatni więzień ma życzenie
- Zakaz kampienia!
- Brak sojuszy

 

VIP vs VIP
Gracze dzielą się na dwie drużyny, w każdej drużynie jest VIP. Zabicie VIP'a pozostawia 50HP drużynie która go straciła. Gracze otrzymują M4A4 lub AK-47 a VIP'y AWP oraz Deagle. Wygrana drużyna ma 10 sekund czasu na rozbieganie a po jego upłynięciu zostają uleczeni i mają KillDay do ostatniego więźnia.
- Zakaz kampienia! Mogą kampić tylko VIP'y!
- Zakaz sojuszy między drużynami
- Ostatni więzień ma życzenie.
- Brak sojuszy
 

Przykładowe zabawy dla prowadzącego *KLIK*
Bądź na bieżąco ze zmianami w regulaminie *KLIK*

 Copyright by Queen dla Cs-Classic.pl. Zakaz kopiowania
Opiekun lub administrator zastrzega sobie prawo do edycji niniejszego regulaminu w każdym momencie, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

  • Like 16
  • Love 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Guidelines